Logistyka w przedsiębiorstwie to kluczowy element prowadzenia biznesu, który przyczynia się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i zwiększenia sprzedaży. Jednocześnie warto podkreślić, że wszystkie podejmowane w tym obszarze działania mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na środowisko. Na czym polega koncepcja zrównoważonego rozwoju? Jak firmy logistyczne mogą dbać o rozwój w zgodzie z ekologią?

Koncepcja zrównoważonego rozwoju – na czym polega?

Coraz częściej słyszymy o konieczności podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska połączonych z myślą o przyszłości. Zrównoważony rozwój to koncepcja polegająca na postępie gospodarczym bez wyczerpywania zasobów naturalnych. Przyjazne dla środowiska rozwiązania wymagają kompromisów w zakresie efektywności pracy firm logistycznych. Priorytetem jest efektywne wykorzystanie potencjału technologii dla realizacji wyzwań ekologicznych, przy jednoczesnym zachowaniu wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjności. Zrównoważona logistyka – cele: Specjaliści powinni tworzyć strategie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem aspektów ekologii. Jak mogą to robić?

Jak firmy logistyczne mogą dbać o rozwój w zgodzie z ekologią?

Zrównoważony rozwój stanowy wyzwanie dla firm transportowych, ponieważ proces wymiany dóbr i usług wiąże się z dużym wydzielaniem gazów cieplarnianych, między innymi emisji CO2. Z pojęciem ekologicznego transportu wiąże się logistyka zwrotna. Polega ona na ograniczeniu wpływu transportu na środowisko naturalne. Oto przykładowe czynności, które należy podjąć. Zrównoważony rozwój oznacza między innymi:
  1. Zwiększenie transportu kolejowego – ten rodzaj przewozu przyczynia się do najmniejszej emisji CO2. Jest odpowiedzialny zaledwie za 20% zanieczyszczeń, przypadających na cały transport drogowy w Polsce.
  2. Budowa i zarządzanie magazynem w sposób przyjazny dla środowiska – uwzględnienie zasad co do projektowania i budowy magazynów wpływających na efektywne zużycie wody i elektryczności, stosowanie alternatywnych źródeł energii, zakup urządzeń oszczędzających energię w magazynie.
  3. Recykling odpadów wytwarzanych przez magazyn – segregacja śmieci, zmniejszenie stosowania papieru na rzecz rozwiązań informatycznych.
  4. Sprawna organizacja wewnętrznych procesów logistycznych związanych z obsługą i opracowanie procesów kontroli jakości zwrotów, a także ograniczenie niepotrzebnych strat.
  5. Szkolenie kierowców w zakresie eco-drivingu – nauka jak prawidłowo rozpoczynać jazdę i ekonomicznie hamować, gdy liczą się takie czynniki jak czas transportu czy terminowość.
  6. Działania edukacyjne skierowanie do kontrahentów oraz klientów mające na celu zwiększenie świadomości na temat wpływu logistyki na ekologię.
  7. Optymalizacja pokonywanych tras – przemyślany dobór pojazdów, minimalizowanie pustych przejazdów przyczyni się do emisji CO2.
  8. Zmniejszenie kosztów paliwa wynikające z regularnego serwisowania pojazdów i pilnowania ciśnienia w oponach.
Jak zadbać o zrównoważony rozwój w branży logistycznej? W Polsce coraz więcej firm z branży TSL skupia się na działaniach ekologicznych, które mają na celu zmniejszenie emisji spalin, śladu węglowego oraz strat produktów. Magazyny stosują ekologiczny system budownictwa, oświetlenie LED i fotowoltaikę w ramach troski o środowisko naturalne.

Zrównoważony rozwój transportu – dlaczego to takie ważne?

Czy wiesz, że ponad jedna czwarta gazów cieplarniach emitowanych przez kraje Unii Europejskiej, pochodzi z transportu? Transport drogowy jest uważany za główne źródło zanieczyszczeń powietrza, dotyczy to przede wszystkim samochodów ciężarowych. Przeprowadzane badania pokazują, że spaliny samochodów obecne w powietrzu są zdecydowanie bardziej szkodliwe niż zanieczyszczenia wytwarzane przez firmy przemysłowe. Ponadto warto podkreślić, że firma promująca rozwiązania ekologiczne w logistyce jest atrakcyjniejsza dla klientów, którzy cenią sobie metody przyjazne dla środowiska. Świadomość ekologiczna stale rośnie. Polacy rozumieją, jak ważne jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i coraz częściej stawiają na rozwiązania z myślą o przyszłości.

Zrównoważona logistyka – to się opłaca!

Ekologiczne rozwiązania przynoszą także wymierne oszczędności. Dzięki rozsądnemu zarządzaniu procesami logistycznymi oraz zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej czy wody, ograniczają się wydatki danego przedsiębiorcy. W dłuższej perspektywie takie działania przysparzają samych korzyści. Trudno wyobrazić sobie prawidłowo rozwijającą się gospodarkę bez transportu. Tymczasem duża liczba przewożonych towarów powoduje zanieczyszczenie środowiska. Dawniej ochrona przyrody nie zajmowała istotnego miejsca w świadomości menedżerów logistyki. Obecnie coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z konieczności wprowadzenia zmian w zakresie logistyki, by podejmowane czynności były zgodne z ekologią. Operator logistyczny Trans-Tok Logistics oferuje kompleksowe usługi logistyczne, uwzględniając zasady przyjazne środowisku. Rozumiemy, że ochrona naszej planety jest jednym z głównych zadań współczesnych firm transportowych. Stale dążymy do tego, by troszczyć się o środowisko. Wiemy, że działania, jakie podejmujemy, powodują zmniejszenie emisji CO2, przynoszą także wymierne oszczędności i sprawiają, że realizujemy swoje cele z myślą o przyszłości. Jeśli zależy Ci na profesjonalnym wsparciu logistycznym zgodnym z zasadami ekologii dla Twojego biznesu – jesteśmy do dyspozycji.