[vc_row tablet_visibility=”hide” tablet_sm_visibility=”hide” mobile_visibility=”hide” margin_bottom=”100px”][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”ADR” tab_id=”adr”][vc_column_text]ADR – międzynarodowa umowa, która określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. W Polsce obowiązuje od 1975 roku. Umowa składa się z części właściwej oraz dwóch załączników (A i B), które kolejno określają podział produktów niebezpiecznych na 13 klas zagrożeń (załącznik A) oraz wymagań dotyczących konstrukcji i dodatkowego wyposażenia pojazdów, dokumentacji oraz osób, które są załogą pojazdu, bądź uczestniczą w przewozie (załącznik B).[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Budynek magazynowy” tab_id=”budynek-magazynowy”][vc_column_text]Budynek magazynowy – zamknięta budowla o solidnej konstrukcji wykorzystywana do magazynowania towarów.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Dekonsolidacja” tab_id=”Dekonsolidacja”][vc_column_text]Dekonsolidacja – zestawienie dużych partii towarów oraz podzielenie ich na mniejsze, rozsyłane do klientów.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Dokument Pz” tab_id=”Dokument-Pz”][vc_column_text]Dokument Pz – dokument potwierdzający przyjęcie towaru do magazynu. Dokument zawiera ważne informacje w szczególności nazwę towaru (jego indeks magazynowy, ilość i wartość magazynową (przykładowo wyrażoną w cenach ewidencyjnych.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Dokument Wz” tab_id=”Dokument-Wz”][vc_column_text]Dokument Wz – dokument potwierdzający wydanie towaru z magazynu na zewnątrz, tzn. na rzecz kontrahenta.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Droga magazynowa” tab_id=”Droga-magazynowa”][vc_column_text]Droga magazynowa – część podstawowej powierzchni magazynu, która służy do ruchu środków transportowych. Drogi magazynowe to drogi przejazdowe (transportowe) oraz drogi manipulacyjne.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Dystrybucja” tab_id=”Dystrybucja”][vc_column_text]Dystrybucja – ogół czynności, które gwarantują klientowi dostępność dóbr w potrzebnej jakości, ilości, miejscu oraz czasie.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Etykietowanie” tab_id=”Etykietowanie”][vc_column_text]Etykietowanie – znakowanie produktów jednostkowych i opakowań zbiorczych np. oklejanie produktów kodami, naklejkami opisowymi, lub indeksami.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Europaleta” tab_id=”Europaleta”][vc_column_text]Europaleta – najbardziej popularny w Europie rodzaj drewnianej konstrukcji o wymiarach 800×1200, wykorzystywany do transportu towarów.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Fulfilment” tab_id=”1597934316941-fc54d8ac-bad8″][vc_column_text]Fulfilment – jest to oddelegowanie działań logistycznych sklepu internetowego e-commerce do zewnętrznego operatora logistycznego. Jest to typowy outsourcing konkretnych działań operacyjnych sklepu internetowego, które są niezbędne w funkcjonowaniu sklepu online.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”HACCP” tab_id=”HACCP”][vc_column_text]HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. System wdrażany przez firmy w celu zapewnienia bezpieczeństwa (wykluczenia skażenia oraz zanieczyszczenia) podczas magazynowania i dystrybucji wyrobów spożywczych.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Insertowanie” tab_id=”Insertowanie”][vc_column_text]Insertowanie – jedna z usług konfekcjonowania, która polega na dodawaniu do głównego produktu dodatkowych elementów uzupełniających ofertę. W praktyce, polega na przyklejeniu elementu promocyjnego (np. ulotki, broszury, lub gadżetu) do głównego produktu.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”ISO 9001″ tab_id=”ISO-9001″][vc_column_text]ISO 9001 – system zarządzania jakością w firmie/organizacji. System ten stanowi strukturę, która umożliwia monitorowanie oraz zwiększanie efektywności działań w danym obszarze, w zgodzie z wymogami odbiorców/klientów oraz obowiązującymi przepisami.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Konfekcjonowanie” tab_id=”Konfekcjonowanie”][vc_column_text]Konfekcjonowanie – kompletowanie towarów w zestawy, opakowania zbiorcze, detaliczne, przesyłki, paczki, zestawy promocyjne.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Logistyka” tab_id=”Logistyka”][vc_column_text]Logistyka – złożony proces planowania, realizowania i kontrolowania efektywnego przepływu określonych dóbr/materiałów i informacji w czasie i przestrzeni. Logistyka jest ważnym elementem w łańcuchu dostaw, obejmuje wiele działań takich jak np. magazynowanie, kontrolę zapasów, transport.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Logistyka kontraktowa” tab_id=”Logistyka-kontraktowa”][vc_column_text]Logistyka kontraktowa – kompleksowa obsługa magazynowo-logistyczna. Opiera się na długofalowej współpracy między firmą logistyczną, a jej kontarhentami. Logistyka kontraktowa jest najbardziej kompleksową usługą, w skład której wchodzą działania takie jak dowóz przesyłki do magazynu, składowanie towarów, przyjmowanie zamówień od Klienta na kompletowanie zlecenia, jak również dowóz przesyłki do odbiorcy.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ładunek całopojazdowy” tab_id=”Ladunek-całopojazdowy”][vc_column_text]Ładunek całopojazdowy – ładunek wypełniający całą powierzchnię pojazdu.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ładunek opcjonalny” tab_id=”Ładunek-opcjonalny”][vc_column_text]Ładunek opcjonalny – ładunek, który alternatywnie może służyć jako przedmiot załadunku lub zostać dostarczony w zamian.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ładunek ponadnormatywny” tab_id=”Ladunek-ponadnormatywny”][vc_column_text]Ładunek ponadnormatywny – duży towar, który swoimi wymiarami lub wagą przekracza dopuszczalne wielkości określone w przepisach ruchu drogowego.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Magazyn” tab_id=”Magazyn-slownik”][vc_column_text]Magazyn – powierzchnia budynku, służąca do przechowywania towarów.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Magazyn dla kontenerów” tab_id=”magazyn-dla-kontenerow”][vc_column_text]Magazyn dla kontenerów – wyznaczone przez przewoźnika miejsce, służące do magazynowania, odbierania oraz dostarczania kontenerów operatorom i nadawcom.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Magazyn wysokiego składowania” tab_id=”Magazyn-wysokiego-składowania”][vc_column_text]Magazyn wysokiego składowania – obiekt przeznaczony do przechowywania towarów wyposażony w certyfikowane regały wysokiego składowania. Regały stanowią równocześnie konstrukcję nośną dla elementów obudowy, czyli dachu i ścian.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Magazynowy system informatyczny” tab_id=”Magazynowy-system-informatyczny”][vc_column_text]Magazynowy system informatyczny (WMS – Warehouse Managment System) – system informatyczny, który wspomaga realizację, kontrolę oraz sterownie przepływem towarów na powierzchni magazynowej. System ten umożliwia tworzenie i generowanie dokumentacji dotyczącej produktów. Klientom umożliwia natychmiastowy podglą on-line aktualnych stanów magazynowych, dat produkcji i ważności towarów.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Miejsce składowania” tab_id=”Miejsce-skladowania”][vc_column_text]Miejsce składowania – miejsce wydzielone na powierzchni magazynu, służące do przechowywania towarów przez określony czas.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Miejsce wyładunku” tab_id=”Miejsce-wyladunku”][vc_column_text]Miejsce wyładunku – punkt (miejsce), w którym towary są rozładowywane.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Miejsce załadunku” tab_id=”Miejsce-zaladunku”][vc_column_text]Miejsce załadunku – punkt (miejsce), gdzie towar zostaje ulokowany/załadowany przez pracowników na pojazd.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Odpady stałe” tab_id=”Odpady-stale”][vc_column_text]Odpady stałe – wszystkie przedmioty i substancje stałe, które utrzymują zwartą stabilną strukturę powyżej 0°C.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Outsourcing” tab_id=”Outsourcing”][vc_column_text]Outsourcing – korzystanie z usług zewnętrznych dostawców/firm. Głównymi przyczynami przyjęcia takiego modelu działania mogą być: – brak dostępu do odpowiedniego miejsca do składowania towaru, – przyjęta przez przedsiębiorstwo strategia, w której założono taki model działania. – redukcja kosztów, – uzyskanie zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Paleta ładunkowa” tab_id=”Paleta-ladunkowa”][vc_column_text]Paleta ładunkowa – sztywna, drewniana konstrukcja służąca do transportu towarów.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Paleta ładunkowa słupkowa” tab_id=”Paleta-ladunkowa-slupkowa”][vc_column_text]Paleta ładunkowa słupkowa – specjalny rodzaj palety przeznaczony do składowania i transportowania towarów. Palety te posiadają słupki umożliwiające piętrzenie paletowych jednostek ładunkowych bez obciążania ładunku znajdującego się na palecie.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Przechowywanie” tab_id=”Przechowywanie”][vc_column_text]Przechowywanie – czynności związane z zapewnieniem odpowiednich warunków towarom umieszczonym w magazynie.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Przepakowywanie” tab_id=”Przepakowywanie”][vc_column_text]Przepakowywanie – przekładanie towarów z opakowań zbiorczych w jednostkowe lub łączenie pojedynczych produktów. Usługa wiąże się również z wymianą zniszczonych opakowań na nowe, zmianą opakowań ze względu na niewłaściwe opisy.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Przewoźnik zewnętrzny” tab_id=”Przewoznik-zewnetrzny”][vc_column_text]Przewoźnik zewnętrzny – firma/podmiot wynajmowany w celu świadczenia usług w celu usprawnienia transportowania dóbr np. obejmujący transport samochodowy, transport kolejowy, transport lotniczy, transportu wodny.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Składowanie blokowe” tab_id=”1598516980712-85fab402-92ad”][vc_column_text]Składowanie blokowe – system magazynowania towaru, w którym nie mamy bezpośredniego dostępu do każdego z elementów, ponieważ towar „na wierzchu” blokuje ten, który jest dalej.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Zagospodarowanie powierzchni magazynowej” tab_id=”Zagospodarowanie-powierzchni-magazynowej”][vc_column_text]Zagospodarowanie powierzchni magazynowej – funkcjonalne rozmieszczenie poszczególnych obszarów/stref magazynu względem siebie. Powierzchnię magazynową podzielić można na cztery strefy: przyjęć, składową, kompletacji oraz wydań.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row]