Załadunek i rozładunek towarów to jedne z podstawowych i najważniejszych pojęć w logistyce, które dotyczy łańcucha dostaw. Jak powinien przebiegać załadunek i rozładunek towarów, by te procesy logistyczne były efektywne, szybkie i jednocześnie ułatwiały codzienność przewoźnikom? Co warto wiedzieć o załadunku i rozładunku towarów?

Czym jest załadunek a czym rozładunek towaru w transporcie? 

Załadunek towaru polega na czynnościach logistycznych, których głównym celem jest przygotowanie ładunku i odpowiednie zabezpieczenie towaru do dalszej podróży.

Jednak by ładunek dotarł bezpiecznie do odbiorcy docelowego – bardzo ważne jest dokładnie zabezpieczenie ładunku i odpowiednie przygotowanie go do dalszej drogi.

Na tym etapie bardzo istotny jest właściwy sposób zabezpieczenia towaru oraz umiejętne ułożenie ładunku w pojeździe w odpowiedni sposób, uwzględniając szczególne prośby nadawcy ładunku i specyfikację przewożonego towaru. Pod względem prawnym załadunek jest realizowany z chwilą podniesienia ładunku i umieszczenia go w ciężarówce w celu realizacji dalszego przewozu.

Rozładunek towaru w logistyce oznacza wyjęcie ładunku z ciężarówki i umieszczenie go np. w magazynie lub centrum logistycznym lub w porcie docelowym wskazanym przez klienta.

Przepisy prawne dot. załadunku i rozładunku towarów w branży logistycznej – kiedy przewoźnik drogowy ponosi, a kiedy nie ponosi  odpowiedzialności za ładunek? 

Praca przewoźnika drogowego jest regulowana zapisami prawa transportowego. Szczegółowy sposób zabezpieczenia ładunku reguluje również prawo przewozowe. Każdy przewoźnik, który jest odpowiedzialny za przewóz ładunku – ponosi odpowiedzialność za ładunek.

Jednak w sytuacji, gdy ładunek jest uszkodzony z winy odbiorcy lub nadawcy – według prawa transportowego przewoźnik nie ponosi w takiej sytuacji żadnej odpowiedzialności, jeśli uszkodzenia nie wystąpiły z jego winy.

Przewoźnik nie ponosi również odpowiedzialności w sytuacji, gdy nadawca przesyłki opóźnił jej dostawę lub została ona uszkodzona niezależnie od winy przewoźnika np. wskutek działania siły wyższej.

Z tego powodu warto sobie uświadomić, jak ważną rolę odgrywa odpowiednie zabezpieczenie ładunku i ułożenie ładunku w pojeździe. Jeśli wymagany jest przeładunek komplementacyjny na trasie – również warto pamiętać o tym, w jaki sposób ułożyć ładunek i przygotować go do dalszej podróży. Podczas załadunku odpowiedzialność za uszkodzenie towaru ponosi zarówno osoba zabezpieczająca towar, jak i przewoźnik dostarczający towar.

Jakie są obowiązki podczas załadunku i rozładunku towarów?

Przewoźnik obsługujący dane zlecenie transportowe jest zobowiązany umową o przewóz ładunku do ostrożnego rozładunku towaru i do takiego zabezpieczenia ładunku na czas podróży, by towar dotarł bez uszkodzeń do konkretnego odbiorcy.

Przewoźnik dokonujący załadunku i rozładunku towarów odpowiada za uszkodzenia wynikłe podczas tych czynności do zakresu wskazanego w umowie przewozowej. Jeśli natomiast ładunek w samochodzie umieszcza inna osoba – to obowiązkiem przewoźnika jest dokładne nadzorowanie ładunku i sposobu jego zabezpieczenia, a także ułożenia. Jeśli na tym etapie przewoźnik wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości – musi niezwłocznie zgłosić ten fakt i zrobić wszystko, by wyeliminować jakiekolwiek trudności.

Na tej podstawie klient ma prawo dochodzić roszczeń od firmy ubezpieczeniowej. Jeśli umowa przewozowa nie określa jednoznacznie tego, kto ponosi odpowiedzialność za załadunek towaru – to w świetle prawa transportowego odpowiada za to nadawca.

Odpowiedzialność przewoźnika podczas załadunku i rozładunku towaru

Ciekawi Cię co z odpowiedzialnością za uszkodzony ładunek podczas załadunku lub rozładunku towaru?

Każdy przewoźnik i kierowca, który przewozi ładunki – odpowiada również za prawidłowy załadunek i rozładunek zgodnie z prawem transportowym. Według art. 17 Konwencji CMR przewoźnik odpowiada za wszelkie uszkodzenia ładunku, które nastąpiły od momentu wydania mu ładunku do momentu dostarczenia do końcowego odbiorcy.

Co warto wiedzieć o przepisach dot. rozładunku towarów? 

W polskim prawie transportowym zasady rozładunku towaru są regulowane przez przepisy CMR, które jednocześnie określają szczegółowo warunki realizacji prawidłowego załadunku.

Realizacja przewozu ładunku jest zwykle realizowana na podstawie szczegółowo określanych warunków, które są zdefiniowane zarówno za pomocą przepisów CMR, jak i w liście przewozowym.

 Jeśli np. w dokumentacji transportowej nie są określone szczegółowe warunki przewozu ładunku – to przewoźnik ma obowiązek dopytać nadawcę przesyłki, jak ma być realizowany transport tego towaru i poprosić o instrukcję. Jeśli jednak przewoźnik nie otrzyma wyraźnych instrukcji dot. rozładunku towaru – ma prawo dokonać rozładunku wedle standardowych procedur obowiązujących w prawie transportowym.

Prawidłowy załadunek towaru – dlaczego jest tak ważny w branży logistycznej? 

Prawidłowy załadunek i rozładunek towarów przebiega wedle określonych procedur, które muszą być spełnione, by w pełni bezpiecznie przygotować rozmaite towary do dalszego transportu lub wyładunku w miejscu docelowym.

Od sposobu zabezpieczenia ładunku, ostrożności podczas przenoszenia ładunku do samochodu, a nawet od sposobu ułożenia w pojeździe zależy bezpieczeństwo ładunku i to, w jakim stanie będzie dostarczony do odbiorcy. Dlatego załadunek towaru realizowany zgodnie ze standardami danej firmy logistycznej jest tak ważny.

Bezpieczny i zgodny z prawem transportowym załadunek i rozładunek towaru w Trans-Tok! 

Chcesz oddelegować transport ładunku do dowolnego miejsca w Polsce lub na świecie? Zależy Ci na tym, aby Twój ładunek był odpowiednio zabezpieczony na czas podróży i jednocześnie bezpiecznie dotarł do celu?

Chcesz oddelegować jego transport firmie logistycznej i mieć pewność, że Twój ładunek bezpiecznie dotrze do celu w wyznaczonym terminie? Nic prostszego! Zleć transport krajowy lub transport międzynarodowy w Trans-Tok.

Zapraszamy również do sprawdzenia opinii naszych klientów o załadunku i rozładunku w naszej firmie w naszej wizytówce Google.