Realizacja transportu produktów chemicznych wymaga znajomości przepisów prawnych i zachowania szczególnych środków ostrożności. Jak przebiega transport produktów chemicznych i co warto wiedzieć przed zleceniem tego rodzaju transportu?  

Jakie są przepisy prawne wobec transportu produktów chemicznych? 

Profesjonalny transport produktów chemicznych podlega wymagającym przepisom prawnym. Zasady przewozu takich towarów określa Dyrektywa 98/91/ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 1998 roku i dotyczy rodzaju pojazdów silnikowych, przyczep i homologacji, którymi mogą być transportowane środki chemiczne. Ponadto transport towarów niebezpiecznych z grupy ADR jest regulowany Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku.

Jakie jeszcze regulacje prawne dotyczą środków chemicznych? Tego rodzaju substancje podlegają międzynarodowej umowie ADR, która powstała 30 września 1957 roku w Genewie, a także innym regulacjom prawnym: Dyrektywie 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 roku, która dotyczy spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych.

Przewóz substancji chemicznych i towarów niebezpiecznych podlega również Dyrektywie Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 roku i dotyczy procedur kontrolnych podczas przewozu tego typu materiałów.

W jaki sposób definiowane są przepisy prawa dla transportu produktów chemicznych?

Zasady prawne dot. przewozu substancji chemicznych i materiałów toksycznych określane są w zależności od rodzaju, kategorii towaru, wagi i wymiarów każdego ładunku. Przed zleceniem transportu towaru – spedytorzy dokładnie poznają specyfikację ładunku, planują najbardziej optymalną trasę ładunku i kontaktują się z przewoźnikami.

W przypadku transportu towarów chemicznych i toksycznych substancji najpierw przewoźnicy zapoznają się ze specyfikacją ładunku i dobierają najodpowiedniejszy środek transportu, a następnie realizują dostawy terminowo i z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

Ciekawostką jest to, że każdego roku do państw europejskich transportuje się ponad 3 milion ton produktów chemicznych. Transport produktów chemicznych podlega wielu prawnym ustawom. Zasady przewozu takich substancji reguluje między innymi Prawo transportowe. Natomiast w przypadku transportu materiałów niebezpiecznych i toksycznych ustawa o materiałach ADR.

Realizacja transportu produktów ADR i substancji chemicznych lub innych produktów chemicznych wymaga nie tylko zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas transportu, ale również niezbędnych pozwoleń.

Dokumentacja transportowa powinna składać się z pozwolenia na transport produktów chemicznych, pełnej i odpowiednio opisanej specyfikacji towarów chemicznych, jak i odpowiednio wypełnionego listu przewozowego z przydatnymi informacjami dla przewoźnika. Transport towarów niebezpiecznych również wymaga specjalnych pozwoleń, ale i prawidłowo wypełnionej dokumentacji transportowej. Na etapie planowania transportu takich towarów spedytor dobiera odpowiedni środek transportu w zależności od potrzeb ładunku, jego wagi, gabarytów.

Fachowy transport towarów niebezpiecznych i substancji chemicznych 

Szukasz firmy logistycznej, by oddelegować przewóz chemii budowlanej lub innych, toksycznych środków chemicznych? Zależy Ci szybkiej realizacji transportu wraz z pełną dokumentacją transportową i zachowaniem zasad szczególnego bezpieczeństwa?

W Trans-Tok znamy się na transporcie specjalistycznym i ADR, który wymaga nie tylko dobrej znajomości przepisów prawa, ale również terminowości i indywidualnego podejścia dostosowanego do charakteru i specyfikacji ładunku.

Przewóz specjalistycznych produktów wymaga specjalnych zezwoleń i zachowania szczególnych środków ostrożności? Zależy Ci na szybkim dostarczeniu tego typu produktów do wybranego miejsca? Skorzystaj z naszych usług! Sprawdź też, jaka jest klasyfikacja towarów ADR. 

Profesjonalny transport produktów chemicznych z Trans-Tok!

Potrzebujesz przetransportować produkty chemiczne i szukasz odpowiedniej firmy transportowej? W Trans-Tok mamy ponad 20-letnie doświadczenie w przewozie tego typu materiałów, dbamy o bezpieczeństwo przewozu tego typu ładunków i chętnie Ci pomożemy!