Zastanawiasz się, czym jest transport ponadgabarytowy i co właściwie oznacza? To transport takich ładunków, które ze względu na swój gabaryt nie mogą być transportowane w standardowy sposób i wymagają użycia np. specjalistycznego sprzętu np. dźwigów, wózków widłowych, specjalnych zabezpieczeń i specjalistycznych zastosowań np. w przypadku najcięższych lub wielogabarytowych ładunków. 

Co jeszcze warto wiedzieć o tym rodzaju transportu?

Właśnie ze względu na te ograniczenia taki rodzaj transportu jest również określany jako transport nienormatywny lub transport ponadnormatywny. Taki sprzęt jest stosowany również po to, aby ułatwć proces logistyczny, późniejsze magazynowanie i oszczędzać czas załadunku i rozładunku. Aby te procesy były jeszcze bardziej efektywne i skuteczne pomaga kompleksowa obsługa logistyczna. 

Transport nienormatywny dotyczy również takich transportów, które wraz z pojazdem lub naczepą przekraczają dopuszczane prawne normy określone w ustawie o ruchu drogowym np. wymiary lub dopuszczalną masę całkowitą podczas próby przejazdu po drogach krajowych lub międzynarodowych. W związku z tym kierowcy muszą dostosować się do obowiązujących przepisów i zrealizować transport nienormatywny ładunków z użyciem innych pojazdów dopuszanych przez prawo wraz z niezbędnymi zezwoleniami i dokumentami. Brak wymaganych dokumentów uniemożliwia przejazd i utrudnia proces logistyczny. 

Ładunkami ponadgabarytowymi mogą być np. części konstrukcji budowlanych, turbiny wiatrowe i wszelkie ciężkie przedmioty lub takie, których gabaryt jest dość nietypowy i z tego powodu wymaga dodatkowych zabezpieczeń lub użycia specjalistycznego pojazdu w celu bezpiecznego przewozu. Ponadto warto pamiętać, że transport tego typu materiałów wymaga specjalistycznych kwalifikacji kierowcy. 

Transport materiałów ponadgabarytowych musi być dokładnie zaplanowany i zawsze z wyprzedzeniem, aby ładunek dotarł na czas do wyznaczonego miejsca, a sama trasa była jak najlepiej zoptymalizowana. 

Podział ładunków nienormatywnych w transporcie drogowym

Ładunki nienormatywne, czyli te, które są ciężkie lub mają nietypowy gabaryt dzielą się następująco:

Transport nienormatywny, czyli ładunki z powyższego podziału dzielą się między sobą ze względu na wielkość gabarytu, wagę, charakter, specyficzne potrzeby dotyczące odpowiedniego systemu zabezpieczeń i konieczność zastosowania odpowiedniego środka transportu. 

Ponadnormatywne zwykłe ładunki mogą być transportowane tylko z właściwym oznakowaniem i dodatkowymi zabezpieczeniami. Każdy transport nienormatywy wymaga od przewoźnika zdobycia odpowiednich kwalifikacji i zezwolenia odpowiedniej kategorii. 

Kto wydaje zezwolenie na transport ponadgabarytowy?

Transport gabarytowy wiążę się z koniecznością spełnienia pewnych zasad. Oznacza to, że każdy przewoźnik musi je spełnić, aby móc bez żadnych problemów transportować tego typu ładunki. Po pierwsze zanim jeszcze wyruszy w trasę, musi mieć zezwolenie na transport ponadgabarytowy. Tego typu dokumenty są wydawane przez odpowiednie organy państwowe w zależności od danej kategorii towarów. 

Transport ponadnormatywny według kategorii

W Polsce transport ponadnormatywny podlega pewnym kategoriom, które określają możliwe dopuszczalne wymiary pojazdu, masę ładunku i siłę nacisku osi. To parametry, które muszą być spełnione, w przeciwnym razie transport ładunków ponadgabarytowych nie będzie zrealizowany. 

Kategoria I:

Kategoria II:

Kategoria III:

Kategoria IV:

Kategoria V:

Kategoria VI:

Kategoria VII:

Przewóz towarów ponadgabarytowych – o czym należy bezwzględnie pamiętać?

W celu zrealizowania odpowiedniego przewozu takich ponadgabarytowych materiałów niezbędne jest wykonanie kilku kroków:

Transport ponadnormatywy a prawo, czyli jakie ustawy definiują ten rodzaj transportu?

Przewóz ładunków ponadgabarytowych w Polsce jest regulowany wieloma aktami prawnymi i ustawami. Regulują to następujące dokumenty:

Transport ponadgabarytowy – rozwój i zapotrzebowanie na usługi transportowe

Transport ponadgabarytowy w łańcuchu dostaw jest jednym z najszybciej rozwijających się rodzajów transportu. Przy planowaniu tras warto kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem, aktualnymi przepisami prawnym i zapisami rozporządzeń, aby realizować z zgodnie z prawem. Kolejnym kryterium jest bezpieczeństwo przewożonych ładunków i odpowiednia optymalizacja tras, która ma wpływ na czas dotarcia ładunku do klienta docelowego oraz koszty związane z realizacją usług transportowych. Transport ponadnormatywny wymaga od przewoźników i zarządców firm transportowych odpowidzialności, elastyczności, a także wysokiej odporności na stres i umiejętności zarządzania czasem oraz doskonałej organizacji pracy.