Czym jest transport intermodalny?

Co to transport intermodalny i na czym polega? Czy jest to transport ekologiczny? Transport intermodalny to przewóz ładunków przy wykorzystaniu dwóch lub większej liczby środków transportu. W praktyce jest realizowany za pomocą tylko jednej jednostki ładunkowej np. kontenera, specjalnej naczepy lub nadwozia.

Towary są dostarczane od razu do miejsca docelowego bez przeładunku. Definicja tego pojęcia przez wiele lat była stosowana zamiennie wraz z transportem kombinowanym czy multimodalnym, dopóki Europejska Konfederacja Ministrów Transportu wprost nie określiła konkretnej definicji transportu intermodalnego.

Transport kombinowany, intermodalny i multimodalny – jakie są różnice? 

Przez wiele lat stosowanie pojęć dotyczących transportu kombinowanego, intermodalnego i multimodalnego były stosowane zamiennie. Aż do czasu, gdy powstały ich konkretne definicje.

Europejska Komisja Gospodarcza ONZ wraz z Europejską Konferencją Ministrów Transportu wdrożyły definicje dotyczące konkretnych rodzajów transportu.

Transport kombinowany wykorzystuje więcej gałęzi transportu niż w przypadku pozostałych rodzajów transportu np. do realizacji usługi transportowej. Ładunek jest transportowany za pomocą jednej jednostki ładunkowej, ale w kolejnych etapach korzysta np. ze statków, kolei by przewieźć ładunek, który następnie jest odbierany z portu za pomocą ciężarówek i dostarczany pod wskazany adres klienta docelowego. Wykorzystuje również transport drogowy w postaci samochodów po to, aby dostarczyć ładunek do portu lub odebrać go i dostarczyć bezpośrednio do klienta pod wskazany adres.

Transport intermodalny to inaczej transport całopojazdowy, który wykorzystuje więcej niż dwa środki transportu do realizacji usługi przewozu. Operator logistyczny nie ingeruje w zawartość przewożonego towaru i przeładunku.

Proces transportu intermodalnego – jak wygląda w praktyce?

Jak wygląda proces transportu intermodalnego? Polega on na bezpiecznym i terminowym transporcie określonego ładunku, który jest przewożony w specjalnym kontenerze i jest umieszczony na specjalistycznym nadwoziu. Przewóz ładunku jest realizowany przy użyciu jednego pojazdu, a na kolejnych etapach realizacji usługi operator logistyczny korzysta z pozostałych gałęzi transportu, aby kompleksowo zrealizować usługę.

Transport intermodalny to realizacja przewozów krajowych, międzynarodowych, kontynentalnych i międzykontynentalnych. Pod względem zastosowanej jednostki ładunkowej można go podzielić na przewóz towarów w kontenerach, na specjalnych nadwoziach wymiennych lub z użyciem specjalistycznych pojemników i transport z wykorzystaniem samochodów ciężarowych.

Operator logistyczny w czasie przewozu nie sprawdza zawartości ładunku, tylko jest odpowiedzialny za terminowe i bezpieczne dostarczenie towaru do określonego miejsca bez przeładunku.

Transport intermodalny w Polsce i w Europie 

Transport intermodalny uważany jest za najbardziej ekologiczny ze wszystkich pozostałych rodzajów transportu. Głównie z uwagi na fakt, że w porównaniu do innych rodzajów transportu przy nie generuje zbyt dużej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To możliwe dzięki temu, że w transporcie intermodalnym można przetransportować ładunek np. za pomocą pociągu, co powoduje aż o 90 % mniejsze zanieczyszczenie środowiska niż w przypadku transportu drogowego.

Według statystyk do 2030 roku transport intermodalny stanie się jeszcze bardziej popularny ze względu na ogrom zalet: łatwość zastosowania, elastyczność, aspekty ekologiczne, szybkie dostawy i nieustanny rozwój rynku e-commerce oraz ludzką świadomość ekologiczną.

Aby ten rodzaj transportu był ekologiczny to według dyrektywy Parlamentu Europejskiego 92/106/EWG w ramach takiego przewozu musi być wykorzystana np. żegluga śródlądowa, transport kolejowy, transport morski, a w końcowym etapie na jak najkrótszym dystansie – transport drogowy. Według statystyk w ramach transportu intermodalnego w 2019 roku przetransportowano aż 74,3 mln ładunków przy jednoczesnym wykorzystaniu aż 2,1 mln jednostek TEU.

Jak jest klasyfikowany transport intermodalny? 

Transport intermodalny jest klasyfikowany według czterech sposobów: ze względu na zasięg, rodzaj jednostek ładunkowych, charakteru operatora i użyte środki transportowe. W ramach transportu intermodalnego można zrealizować przewozy krajowe, międzynarodowe, kontynentalne i międzykontynentalne. Do takiego rodzaju transportów operator logistyczny najczęściej korzysta z kontenerów, specjalistycznych pojemników, nadwozi wymiennych, naczep i samochodów ciężarowych. Najczęściej realizowane są przewozy bezpośrednie przez przewoźników, którzy są operatorami.

Jakie jest zastosowanie transportu intermodalnego?

Transport intermodalny wykorzystuje różne środki transportu do realizacji usługi transportowej: od statków po pociągi aż po samochody. To bardzo dobre rozwiązanie do przewozu np. materiałów budowlanych i ciężkich, nietypowych pod względem gabarytu przedmiotów np. szaf, fortepianów, dzieł sztuki, jak i maszyn budowlanych. Transport intermodalny dzięki swojej specyfice pozwala zwiększyć liczbę przewozów i jednocześnie przyczynia się do ulepszenia usług przewozowych.

Transport intermodalny a ekologia – czy ten rodzaj transportu jest ekologiczny? 

Powszechnie uważa się, że transport intermodalny ze względu na swoją specyfikę i to, że w porównaniu do pozostałych rodzajów transportu nie wymaga przeładunku, to jest bardzo ekologiczny. Kolejnym powodem jest to, że podczas transportu ładunku w ramach jednego przewozu ma miejsce niższa emisja spalin dwutlenku węgla w porównaniu np. do transportu drogowego. W związku z tym ten rodzaj transportu w stosunku do pozostałych jest nie tylko bardziej ekologiczny, ale ma również większą przewagę konkurencyjną, a firmom transportowym umożliwia zredukowanie kosztów nawet o 50 %.

Jakie są zalety i wady transportu intermodalnego? 

Zalety transportu intermodalnego to: 

Jakie są wady transportu intermodalnego? 

Transport intermodalny ma również kilka minusów. Należą do nich:

Transport intermodalny krajowy i międzynarodowy tylko z Trans-Tok!

Interesuje Cię przewóz towarów w ramach transportu intermodalnego krajowego lub międzynarodowego? Jeśli potrzebujesz przewieźć wielogabarytowy ładunek do innego kraju i interesuje Cię współpraca z doświadczonymi operatorami logistycznymi, to serdecznie zapraszamy do kontaktu i zlecenia transportu!