Transport i magazynowanie towarów ADR wymaga znajomości oznaczeń i zachowania szczególnej ostrożności. Jak bezpiecznie i zgodnie z prawem przechowywać w magazynie towary ADR? Czym są takie produkty i jak je rozpoznać przed transportem? W jaki sposób są klasyfikowane? Jaki magazyn do wynajęcia wybrać, aby przechowywanie towarów ADR było bezpieczne?

Towary ADR – czym są?

Towary ADR według definicji praktyków to produkty określane jako niebezpieczne ze względu na swój charakter. To również produkty, których oddziaływanie jest niebezpieczne dla zdrowia człowieka i środowiska ekologicznego. Ścisłe zasady przewozu takich towarów są określone w europejskiej umowie ADR (fr. L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

W jaki sposób są klasyfikowane? Szczegółowa klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR jest określona w załączniku do każdej umowy na przewóz takich towarów. W jaki sposób są one klasyfikowane?

Towary ADR – o czym warto pamiętać?

Przewóz towarów niebezpiecznych wymaga również specjalnego oznaczania etykiet, które ułatwiają rozpoznanie przewożonych materiałów i ich klasyfikację. Materiały niebezpieczne zwiększające ryzyko pożaru muszą być przechowywane i transportowane zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Warto również pamiętać, że przepisy prawa określają także rodzaj posadzki magazynowej oraz pozostałe aspekty dotyczące infrastruktury wewnętrznej magazynu np. w zakresie umieszczenia dodatkowej wentylacji czy specjalnego oświetlenia.

Jakie wymagania musi spełniać magazyn do przechowywania produktów ADR?

W pierwszej kolejności magazyn do wynajęcia i przechowywania towarów ADR musi spełniać wszelkie przepisy prawa budowlanego i przeciwpożarowego. Nowoczesny magazyn do wynajęcia odpowiedni na przechowanie takich towarów musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt, który w sytuacji zagrożenia uruchomi urządzenia sygnalizujące zagrożenie.

Ponadto magazyn do składowania towarów ADR musi też spełniać wymogi z zakresu odpowiednich odległości między budynkami zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. dot. materiałów wybuchowych i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 roku dot. pomieszczeń magazynowych dla towarów niebezpiecznych.

Bezpieczne i nowoczesne magazyny do wynajęcia pod Warszawą

Magazyny do wynajęcia pod Warszawą, które oferujemy naszym klientom są odpowiednio przystosowane do przechowywania towarów ADR zgodnie z wymaganiami prawnymi. Nasze magazyny odpowiadają nie tylko na potrzeby klientów, ale przede wszystkim są w pełni bezpieczne do składowania produktów niebezpiecznych i mają odpowiednie zabezpieczenia.

W ofercie naszej firmy znajdują się dwa magazyny do wynajęcia w dogodnych lokalizacjach:

Zapraszamy do skorzystania z oferty wynajmu magazynu.