Chcesz wiedzieć, jakie są sposoby zabezpieczenia ładunku w transporcie, by wiedzieć, jak w odpowiedni sposób zabezpieczyć ładunek do transportu? W tym artykule poznasz najpopularniejsze techniki mocowania ładunku, które sprzyjają stabilizacji podczas transportu i pozwolą Ci na prawidłowe zabezpieczenie towaru przy użyciu wybranej metody.

Przegląd technik mocowania – jakie są najpopularniejsze rodzaje zabezpieczenia ładunku w transporcie drogowym 

Jakie są metody mocowania ładunków w transporcie drogowym? Oto kilka najpopularniejszych sposobów zabezpieczania towarów do transportu krajowego i międzynarodowego stosowane przez przewoźników, by przewóz był zawsze bezpieczny.

Przewoźnik za każdym razem przed mocowaniem ładunku, powinien uwzględnić następujące kwestie takie jak: kwestie związane z oddziaływaniem prędkości ciężarówki na ładunek, wszelkie siły tarcia mające wpływ na stan ładunku, współczynniki bezpieczeństwa i przeprowadzone metody testów. Ponadto warto pamiętać, ze zdolność mocowania dla danego ładunku jest różna i zależna między innymi od wielkości ładunku, jego ciężaru i specyfiki. Wykorzystanie tych materiałów pozwoli Ci zmniejszyć współczynnik tarcia pomiędzy ładunkami i jednocześnie ryzyko powstania uszkodzeń mechanicznych.

Jakie jeszcze materiały wykorzystuje się do zabezpieczenia towaru na czas transportu? 

Jak prawidłowo zabezpieczyć ładunki i co do tego wykorzystać, jeśli nie wypełniają całej przestrzeni ładunkowej ciężarówki? 

Jeśli przewozisz określone towary, które ze względu na rozmiar nie wypełniają całej przestrzeni ładunkowej, to możesz wykorzystać materiały sztauerskie do bezpiecznego wypełnienia przestrzeni pomiędzy nimi, by zminimalizować ryzyko ewentualnych uszkodzeń w czasie transportu. Bardzo ważną jest też kwestia zwiększenia siły tarcia, by ładunek nie zmienił nagle swojego położenia w czasie transportu. Jeśli ładunek jest odpowiednio sztywny – to nie ma szans, by zmienił swoje położenie w czasie jazdy.

Jakie rodzaje wypełnień stosuje się w ciężarówkach?

Pomiędzy warstwami ładunku czasami są wolne przestrzenie, które muszą być również we właściwy sposób wypełnione, by jeden ładunek nie obijał się o drugi i nie powodował uszkodzeń.

Pozostaje pytanie: jakich materiałów użyć do właściwego zabezpieczenia towaru, by zabezpieczyć ładunek przed przemieszczaniem się w czasie jazdy? W celu zwiększenia siły tarcia danych towarów należy wykorzystać specjalne materiały, które sprawią, że siła tarcia ładunku w czasie transportu zwiększy się i nie zmieni on swojego położenia. W zależności od tego, jaki jest ciężar ładunku – zaleca się użycie mat antypoślizgowych, by zapobiec uszkodzeniom mechanicznym i nagłym, niekontrolowanym zmianom miejsca towaru.

Maty pomagają również w układaniu ciężkich towarów na powierzchni ładunkowej. Co jeszcze można wykorzystać jako zabezpieczenia przewożonych rzeczy? Bardzo często do wypełniania pustych miejsc pomiędzy dwoma rodzajami ładunków wykorzystuje się poduszki powietrze lub tzw. worki sztauerskie wypełnione sprężonym powietrzem, by zminimalizować ryzyko uszkodzeń.

Jakie są przepisy dotyczące zabezpieczenia ładunków do transportu? 

Kwestię prawidłowego zabezpieczenia ładunku w transporcie reguluje prawo transportowe, a za wszelkie szkody wynikłe podczas transportu towaru odpowiada przewoźnik. Zakres odpowiedzialności za uszkodzenia ładunku określa między innymi konwencja CMR.

W Polsce obowiązującą normą, która reguluje kwestię prawidłowego zabezpieczenia ładunków w transporcie – jest norma PN-EN 12195, która obowiązuje w polskim prawie transportowym od 2004 roku. Jakie dokładnie zasady określa ta norma? Określa maksymalne dopuszczane siły oddziałujące na ładunek, wymagania wytrzymałościowe w przypadku wykorzystania pasów mocujących, odciągów i lin mocujących oraz ich budowę. Dodatkowo na etapie zabezpieczania towaru warto wziąć pod uwagę wymogi normy niemieckiej Norma VDI 2700, która w bardzo szczegółowy sposób określa siły oddziałujące na ładunek podczas transportu, a także ułatwia wybór rodzaju mocowań, by zwiększyć bezpieczeństwo transportowanego towaru.

Dlaczego tak istotna jest kwestia bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie? 

Na każdy ładunek działają siły odśrodkowe i siły tarcia, wskutek czego  ładunek może przemieszczać się w czasie transportu po powierzchni ciężarówki, dlatego tak ważne to, by dla każdego z nich określić prawidłowy współczynnik tarcia i we właściwy sposób zabezpieczyć ładunek do transportu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach skutecznego zabezpieczania produktów w logistyce? Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu blogowego, by zyskać więcej informacji o kolejnych metodach zabezpieczeń.

Fachowe zabezpieczenie ładunku na czas transportu – tylko w Trans-Tok! 

Chcesz mieć pewność, że położenie przewożonego ładunku nie ulegnie zmianie i będzie on prawidłowo zabezpieczony do transportu? Powierz swój towar Trans-Tok, by mieć taką  gwarancję i skorzystaj ze wsparcia fachowców, którzy znają różne sposoby unieruchomienia towaru i zajmą się Twoim zamówieniem najlepiej, jak potrafią, by bezpiecznie dotarło do miejsca docelowego.

Odpowiedni dobór właściwej metody zabezpieczenia ładunku to połowa sukcesu 

Wybór metody zabezpieczenia ładunku zawsze powinien być dokładnie przemyślany i poprzedzony analizą specyfiki, ciężkości ładunku i siłą tarcia, która ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich przewożonych towarów. Pamiętaj również o wybraniu odpowiedniego osprzętu podczas zabezpieczenia ładunku, by mieć pewność, że nie zmieni on swojego położenia podczas transportu.