W branży logistycznej frachty morskie to niezbędne opłaty, które należy uiścić za transport ładunku. Wysokość opłat jest zależna od wielu czynników m.in. sezonowości i wielkości ładunku. Co warto wiedzieć o frachtach morskich? 

Czym jest fracht morski? 

Fracht morski to inaczej opłata za transport morski towarów. Taka opłata jest wypłacana dopiero po dostarczeniu przesyłki do miejsca docelowego pod warunkiem, że ładunek jest dostarczony w odpowiednim terminie i nie jest uszkodzony. 

 Rodzaje frachtów morskich w branży TSL 

Jakie są rodzaje frachtów morskich? W branży TSL frachty morskie dzielą się następująco pod względem rodzaju: 

Fracht morski FCL, czyli transport morski pełnokontenerowy – ten rodzaj transportu oznacza wykorzystanie całej powierzchni załadunkowej statku. To bardzo popularna forma, z której korzystają firmy o dużych potrzebach transportowych. 

Fracht morski LCL znany jako transport drobnicowy – to jak sama nazwa wskazuje ładunki o niewielkich gabarytach, które w praktyce bardzo często ze względu na swoje niewielkie wymiary nie zajmują pełnej powierzchni kontenera lub statku.

W ramach transportu morskiego LCL transportowane są towary na paletach. Jednak mogą to być również np. w specjalnych opakowaniach takich jak worki, kartony lub beczki, ale mogą być również przewożone produkty bez opakowania. 

Fracht morski ładunków ponadnormatywnych np. o nietypowych wymiarach lub ciężkich –  tego rodzaju ładunki wymagają użycia specjalnych statków, których powierzchnia jest dostosowana do ciężkości ładunku.  Dlatego stosuje się takie statki, które mają dużą ładowność i umożliwiają łatwe załadowanie powierzchni statku towarami o nietypowych gabarytach i takich, które są ciężkie. 

Fracht morski RO-RO, czyli transport morski pojazdów, maszyn – to nic innego jak transport ciężkich maszyn np. budowlanych lub pojazdów np. samochodów.

Co wpływa na cenę frachtu morskiego? 

Koszt frachtu morskiego jest uzależniony od następujących czynników:

Spedycja morska – jakie są poszczególne etapy?

Spedycja morska to dziedzina, która składa się z poszczególnych etapów.    

1. Przyjęcie zlecenia spedycyjnego i przygotowanie niezbędnej dokumentacji transportowej

Ten etap wymaga również przygotowania dokładnej specyfikacji przewożonego ładunku w formie szczegółowego opisu wraz z określeniem rodzaju towaru i przeznaczenia wraz z pozostałymi informacjami: terminem załadunku i dostawy do wyznaczonego miejsca, informacjami, które mogą przyśpieszyć transport międzynarodowy np. informacją o wysokości opłat i niezbędnych terminach. 

2. Rezerwacja miejsca dla ładunku na statku

W tym celu spedytor organizuje wszelkie formalności z udziałem armatora, by upewnić się, że na pokładzie statku znajdzie się wystarczająca ilość miejsca na ładunek. Umowa czarterowa lub nota informacyjna to dokumenty, które potwierdzają nawiązanie umowy przewozu morskiego. Wyzwaniem dla spedytora może się okazać dobór odpowiedniego kontenera do specyfiki i potrzeb ładunku.  

3. Organizacja transportu ładunku 

Kolejny etap w spedycji morskiej to zorganizowanie transportu kombinowanego tak, by dostarczyć ładunek do portu na czas. W tym celu istotna jest dobra współpraca spedytora z przewoźnikiem, który odpowiada za ten transport. W zależności od rodzaju ładunku i miejsca jego przechowywania może on być odebrany bezpośrednio od klienta lub z magazynu zewnętrznego. 

4. Przygotowanie pełnej dokumentacji transportowej

W spedycji morskiej bardzo istotną rolę odgrywa kompletna dokumentacja transportowa, która ma wpływ na efektywny przebieg transportu ładunku. Niezbędne są więc dobrze sprecyzowane wytyczne dla spedytora, które ułatwiają i przyśpieszają pracę, a także wszelkie oznaczenia np. niebezpiecznych materiałów ADR i wszelkich dokumentów handlowych, które są niezbędne do realizacji usługi transportowej. Na tym etapie bardzo ważna jest organizacja dokumentów transportowych i celnych i zweryfikowanie poprawności danych.

5. Załadunek towaru na statek 

Ten etap ma miejsce po dokładnym sprawdzeniu wszelkich dokumentów handlowych i wszelkich instrukcji dotyczących transportu towarów. Ładunek jest umieszczany w specjalnym kontenerze i bardzo dokładnie zabezpieczony do transportu oraz oznakowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

6. Potwierdzenie przyjęcia ładunku na statek

To bardzo ważny etap realizacji usługi spedycyjnej. To etap, który jednocześnie jest potwierdzeniem dobrze przygotowanych dokumentów transportowych dotyczących ładunku. Potwierdzeniem tych czynności jest wystawienie tzw. przewozowego listu morskiego. 

7. Rozładunek towaru w porcie w miejscu docelowym  

Przedostatni etap to rozładunek towaru ze statku w miejscowości, do której miał trafić ładunek. W momencie przypłynięcia statku z danym ładunkiem do portu w kraju docelowym odbioru ładunku – klient otrzymuje awizo poświadczające, że towar jest już na miejscu i czeka na odbiór. To również potwierdzenie dobrze wykonanej usługi spedycyjnej. 

8. Rozliczenie i wystawienie odpowiednich dokumentów

Ostatni etap spedycji towaru polega na przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów, które ułatwiają rozliczenie pracy spedytora i jednocześnie są potwierdzeniem wykonania usługi spedycyjnej. 

Kompleksowa obsługa logistyczna w Trans-Tok – od spedycji po terminowy transport ładunku na miejsce

Szukasz doświadczonej firmy logistycznej, która zrealizuje dla Ciebie w sposób kompleksowy dostawę towaru do wyznaczonego miejsca w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zlecenia i zorganizuje wszelkie formalności związane z transportem ładunku do docelowego miejsca?

W Trans-Tok od ponad 20 lat pomagamy klientom w terminowym transporcie ładunków przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i sprawdzonych metod pracy.

Sprawdź pełną ofertę naszej firmy i skorzystaj z naszych kompleksowych usług logistycznych.