Czym są przewozy kabotażowe? 

Przewozy kabotażowe to transport towarów w celach zarobkowych z jednego państwa na terytorium drugiego, które przynależy do UE lub do EFTA. Kabotaż to np. realizacja usługi transportowej polskiego przewoźnika na terenie innego kraju. Przewozy kabotażowe ograniczają ryzyko przejazdów bez załadunku towarów i pozwalają efektywniej rozplanować pracę kierowców by minimalizować ryzyko pustych przebiegów.

Jakie środki transportu wykorzystuje się w przypadku przewozów kabotażowych? Przewoźnicy wykorzystują do tego celu transport kombinowany, czyli samochody, samoloty, kolej, statki. Wszystkie pojazdy, z jakich korzysta przewoźnik muszą być zarejestrowane w państwach przynależnych do UE lub EOG.

Jakie warunki muszą być spełnione, by wykonać kabotaż?

Przewozy kabotażowe są regulowane prawnie, dlatego każdy przewoźnik musi spełnić kilka istotnych zasad, zanim będzie mógł legalnie realizować usługi kabotażowe międzynarodowe.

Transport kabotażowy może zrealizować tylko przewoźnik, który ma ważną licencję wspólnotową umożliwiającą realizację przewozów do krajów wewnątrzwspólnotowych. Na mocy takiej licencji może realizować usługi kabotażowe. Przewozy kabotażowe są regulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009, które obowiązuje od 21 października 2009 r.

Jakie więc są zasady kabotażu? 

1. Przewoźnik musi mieć aktualną licencję wspólnotową umożliwiającą realizację przewozów kabotażowych, jeśli realizuje przewozy ładunków powyżej 3,5 ton. Jeśli kierowca pochodzi z innego państwa musi mieć dodatkowo świadectwo kierowcy.

2. Kabotaż musi być realizowany tym samym pojazdem co przewóz międzynarodowy i wykonuje się go dopiero po przewozie, aby zminimalizować ryzyko pustych przebiegów.

3. Przewoźnik ma ograniczoną liczbę przewozów kabotażowych na terenie jednego kraju – może zrealizować do 3 przewozów kabotażowych. Jednak należy pamiętać, aby przestrzegać ograniczeń czasowych – ostatni rozładunek musi być zrealizowany w ciągu 7 dni.

4. Przewoźnik musi mieć przy sobie komplet dokumentów, które są wymagane w poszczególnych krajach UE.

5. Znajomość regulacji prawnych dot. przewozów kabotażowych na terenie konkretnych państw UE.

Jakie są kary za nieprzestrzeganie przepisów prawa dotyczące przewozów kabotażowych? 

Jeśli przewoźnik naruszy zasady obowiązujące na terenie danego państwa w ramach realizacji kabotażu to może otrzymać upomnienie lub sankcję pieniężną. Naruszenie zasad transportu kabotażowego wiąże się z następującymi konsekwencjami: odebraniem licencji umożliwiającej przewozy międzynarodowe, cofnięcie wpisu licencji, odebranie świadectwa, zawieszenie w obowiązkach i utratę ubezpieczenia kabotażowego. Jeśli przewoźnik zrealizuje nielegalny transport kabotażowy bez wymaganej licencji to grozi mu sankcja finansowa. Jej wysokość jest zależna od państwa członkowskiego.

Przykład: Konsekwencje dotyczące nieprzestrzegania przepisów dot. transportu kabotażowego w Niemczech dotyczą zarówno przedsiębiorcy jak i kierowcy. Przedsiębiorca może otrzymać nawet do 2000 euro kary, a kierowca tylko 100 euro.

Realizacja transportu kabotażowego – co warto wiedzieć?

Kabotaż można zrealizować w kraju rozładunku towaru lub w innym państwie UE niż następuje rozładunek. Przewoźnik w ramach usług kabotażowych ograniczonych terytorialnie np. do granic danego państwa może zrealizować nie więcej niż 3 takie transporty w ciągu 7 dni od momentu realizacji rozładunku. Ten czas jest liczony od momentu całkowitego rozładunku lub częściowego (włącznie ze zmianą naczepy).

Kabotaż realizowany w państwie członkowskim UE niż kraj rozładunku 

W takiej sytuacji należy zrealizować tylko jeden przewóz kabotażowy. Dostawa towaru do państwa członkowskiego przyjmującego powinna być zrealizowana w ciągu 3 dni od momentu przekroczenia granicy w innym państwie w przypadku pojazdu bez ładunku.

Nie ma zasad, które określają całkowitą realizację usługi kabotażowej. Jednak należy ją zakończyć w ciągu 7 dni od momentu rozładunku w kraju przyjmującym. Każdy przewoźnik może zrealizować 3 takie operacje.

Żegluga kabotażowa – na czym dokładnie polega? 

Żegluga kabotażowa to transport morski towarów z portu jednego państwa na teren portu drugiego państwa, co jest określane w branży TSL jako duży kabotaż. Jeżeli transport kabotażowy ma mniejszy zasięg i jest realizowany na terenie jednego morza to wtedy jest to mały kabotaż.

Zasady dotyczące przewozów kabotażowych – o czym warto pamiętać?

Kabotaż zawsze powinien być realizowany po zakończonym przewozie międzynarodowym w określonych terminach zależnych od każdego państwa. Zanim przewoźnik zrealizuje przewóz kabotażowy, najpierw musi być zakończona dostawa towarów na terytorium danego państwa. W trakcie realizacji przewozu nie można doładowywać pojazdu kolejnymi ładunkami.

Jakie dokumenty są wymagane do realizacji transportu kabotażowego? 

Każdy przewoźnik powinien mieć niezbędne dokumenty do realizacji przewozu kabotażowego. Są to między innymi licencje wspólnotowe, listy przewozowe, faktury za zrealizowane przewozy, a także list przewozowy CMR z konkretną datą realizacji usługi rozładunku w kraju przyjmującym. Oprócz tego niezbędne są dokumenty potwierdzające realizację przewozu międzynarodowego oraz wykonanie kabotażu. Przy organizacji dokumentów należy pamiętać o tym, aby zawierały wszelkie niezbędne informacje: od pełnych danych przewoźnika i nadawcy aż po kompletny adres rozładunku

Przepisy kabotażowe w Europie 

Jedną z najważniejszych zasad dotyczących kabotażu w krajach Europy jest przestrzeganie odpowiednich przepisów i terminów. Kabotaż należy zrealizować w ciągu 7 dni od momentu ostatniego rozładunku towaru w danym kraju UE.

Od 2022 roku przewoźnicy po transporcie kabotażowym na terenie danego państwa członkowskiego UE muszą zrobić 4-dniowe przerwy zgodnie z Pakietem Mobilności.

Jak przebiega proces transportu kabotażowego na terytorium państw Europy? 

W Niemczech, aby zrealizować transport kabotażowy wymagane są wszelkie niezbędne dokumenty. Przewoźnik może zrealizować nie więcej niż trzy przewozy kabotażowe w ciągu tygodnia. Jednak warto pamiętać, że nie można go zrealizować wtedy, gdy ciężarówka nie ma ładunku i właśnie zakończyła transport kabotażowy w innym państwie członkowskim.

Nadzoruje to Federalna Agencja Transportu Towarowego. Natomiast przewoźnik i kierowca ponoszą odpowiedzialność za wykroczenia dotyczące np. nielegalnych przewozów. Kary mogą dotyczyć np. kabotażu bez dokumentacji lub w sytuacji, gdy w dokumentach są podane błędne lub niewystarczające informacje.

Jak wygląda przewóz kabotażowy we Francji? 

Jednym z warunków przewozu kabotażowego jest to, aby kabotaż odbył się po zakończeniu usługi transportowej. Nadzór nad legalnymi i prawidłowo przeprowadzonymi przewozami kabotażowymi sprawuje Ministerstwo Transportu. Kolejnym ograniczeniem jest to, że transport kabotażowy musi być zrealizowany przy użyciu tych samych pojazdów.

W Belgii obowiązuje podobna zasada jak w większości innych europejskich państw, czyli 3 przewozy kabotażowe w ciągu 7 dni. Nie dotyczy to transportów towarów z Holandii i Luksemburga.

We Włoszech do przewozów kabotażowych wymagana jest ważna licencja unijna, a transporty kabotażowe są kontrolowane przez policję oraz Ministerstwo Transportu i Infrastruktury.

W Szwajcarii jest całkowity zakaz realizacji przewozów kabotażowych.

W Polsce niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na przewóz kabotażowy, które wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego. Dotyczy to tylko przewoźników, którzy mają siedzibę w krajach nienależących do Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach zezwolenie nie jest wymagane.

W Austrii przewozy kabotażowe są kontrolowane przez Ministerstwo Transportu. Jedna firma może zrealizować przewozy kabotażowe z ograniczeniem do 60 dni w roku, a czas trwania kabotażu nie może przekroczyć 30 dni. Kolejny warunek to opuszczenie kraju dostawy minimum raz w miesiącu. Kabotaż realizowany na licencji UE.

Zmiany w przepisach dot. przewozów kabotażowych i transportu kombinowanego od 21 lutego 2022 roku! 

Od 21 lutego 2022 roku nastąpiły zmiany w przepisach. W ramach “cooling-off period”, czyli okresu przerwy od transportów, przewoźnik nie może przez 4 dni od zakończenia poprzedniego transportu, zrealizować przewozu kabotażowego w tym państwie UE, a kolejne może zrealizować według standardowych zasad kabotażu. Państwa UE mogą wprowadzić ograniczenia dot. przewozów kabotażowych w ramach realizowanego transportu kombinowanego na pierwszym lub ostatnim odcinku transportu. Okres 7 dni można wydłużyć, by zrealizować 3 przewozy kabotażowe. Tak samo jak 4-dniowy czas przerwy pomiędzy przewozami.

Profesjonalny i bezpieczny transport kabotażowy do państw UE i nie tylko!  

Potrzebujesz zlecić transport kabotażowy i szukasz firmy logistycznej, która zagwarantuje Ci legalny i bezpieczny proces? Szukasz kompleksowego wsparcia w zakresie transportu, spedycji i logistyki? Interesuje Cię kompleksowa obsługa logistyczna? W Trans-Tok od ponad 20 lat mamy doświadczenie w realizacji takich przewozów krajowych i międzynarodowych, dlatego z przyjemnością zrealizujemy dla Ciebie transport kabotażowy!