[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Przewozy cross-trade to inaczej transport bilateralny, czyli dwustronny w celach zarobkowych na europejskich trasach ze względu na to, że realizowany jest pomiędzy dwoma różnymi państwami należącymi do UE. Co dokładnie oznacza transport bilateralny, jakie są korzyści takiego przewozu z jednego państwa do drugiego Unii Europejskiej i co warto wiedzieć o tego rodzaju transportach pomiędzy państwami?

Co to jest przewóz cross-trade i na czym dokładnie polega?

Przewozy cross-trade z definicji w branży logistycznej oznaczają przewóz towarów w celach zarobkowych pomiędzy dwoma różnymi państwami, w których firma danego przewoźnika nie ma siedziby. Tego rodzaju przewozy dotyczą głównie krajów, a nie firm transportowych, które zlecają kierowcom przewozy ładunków do Europy. Muszą być one realizowane w taki sposób, by przepisy Pakietu Mobilności były dopełnione podczas realizacji tego typu transportów.

W języku logistycznym tego typu przewozy bardzo często określa się również jako tzw. duży kabotaż ze względu na bardzo podobne zasady, które dotyczą tego typu transportów. Duży kabotaż to określenie, którym nazywane są przewozy cross-trade ze względu na stopień skomplikowania operacji.

Tego rodzaju transporty w branży TSL w języku potocznym określa się również jako „przerzut” towarów poza granicę danego państwa.

Przykład transportu typu cross-trade w Europie

Chcesz wiedzieć, na czym dokładnie polega przewóz cross-trade w Europie? Taki przewóz jest realizowany wtedy, gdy przewoźnik transportuje ładunek, którego załadunek był w Polsce i przewozi go np. do Austrii do miejsca docelowego lub przygotowuje tego rodzaju ładunek do dalszej drogi i ponownie załadowuje na statek, by przetransportować go do innego kraju.

Przykładem transportu cross-trade jest również transport towaru np. z Francji do Belgii przez polską firmę logistyczną. W praktyce bardzo często kierowcy realizują przewozy cross-trade po realizacji pozostałych rodzajów transportów np. przewozów bilateralnych.

Innym przykładem realizacji przewozu bilateralnego jest np. transport ładunku realizowanego przez polskiego kierowcę pomiędzy Polską a Austrią.

Kogo dotyczą a kogo nie dotyczą przepisy prawne dotyczące cross-trade? 

Przede wszystkim przewozy cross-trade obowiązują wszystkich przewoźników, którzy odpowiadają za organizację przewozów typu cross-trade i kierowców, którzy na ich zlecenie takie przewozy realizują.

Przewozy cross-trade obowiązują więc wszystkich, którzy realizują je np. z Polski do dowolnego państwa przynależnego do Unii Europejskiej. Dotyczy to sytuacji, gdy załadunek ciężarówki realizowany jest w Polsce, a rozładunek dopiero w dowolnym państwie europejskim.

Kogo nie dotyczą przepisy dotyczące przewozów cross-trade? 

Z tego prawa wyłączeni są przede wszystkim kierowcy, którzy wykonują tranzyt towaru np. realizują pojazd, ale nie posiadają ładunku.

Z przepisów prawnych dot. przewozów cross-trade zwolnieni są również kierowcy realizują przewóz bilateralny (np. z jednej siedziby firmy do drugiej w innym kraju) i w ramach tego typu przewozu będą realizować nie więcej niż dwa rozładunki na europejskich trasach. Przepisy nie dotyczą również kierowców, którzy realizują początkowy lub ostatni etap transportu kombinowanego.

Przewozy cross-trade a transport kabotażowy – poznaj najważniejsze różnice pomiędzy tymi rodzajami transportów

Czym się różnią przewozy cross-trade od transportu kabotażowego? Wbrew pozorom przewozy cross-trade nie różnią się od klasycznego kabotażu ze względu na to, że oba te rodzaje transportów są do siebie bardzo podobne. Jednak warto wiedzieć, czym się różnią!

Podstawową różnicą pomiędzy przewozami cross-trade a kabotażem są miejsca załadunku i rozładunku towaru. W przypadku tradycyjnego kabotażu będzie to załadunek w obrębie tego samego państwa.

Natomiast przewozy cross-trade dotyczą dwóch różnych krajów z zastrzeżeniem, że w jednym z nich przewoźnik nie ma siedziby firmy.

Przewozy cross-trade są najczęściej realizowane pomiędzy dwoma różnymi państwami, w których przewoźnik nie ma swojej siedziby. W przypadku transportów kabotażowych jest inaczej – przewoźnik może mieć siedzibę w kraju załadunku towaru. Wiele osób myli transport kabotażowy z transportami cross trade, a warto znać obowiązujące różnice.

Jak Pakiet Mobilności reguluje zasady przewozy cross-trade? 

Pakiet Mobilności obowiązuje w polskim prawie transportowym od sierpnia 2022 roku i dotyczy również dużego kabotażu. W związku z tym przewoźnicy realizujący przewozy typu cross-trade muszą pamiętać o tym, by kierowcy obowiązkowo aktualizowali informacje o dokonanych załadunkach i rozładunkach towaru w specjalnym systemie IMI.

Ponadto wszystkich przewoźników obowiązuje zmiana dotycząca wysokości wynagrodzenia dla kierowców realizujących przewozy cross-trade. Przede wszystkim każdy przewoźnik realizujący europejskie przewozy typu cross-trade zobowiązany jest do wypłaty zagranicznego wynagrodzenia takiemu kierowcy w takiej samej wysokości jak polskie wynagrodzenie.

Jeśli np. jako polski kierowca realizujesz przewóz cross-trade z Polski do Francji, to według obowiązujących przepisów Pakietu Mobilności, otrzymujesz wynagrodzenie zagraniczne o wartości takiej jak polskie. Prawo chroni kierowców i za przewozy cross-trade muszą oni otrzymać minimalne wynagrodzenie w walucie państwa, w którym realizują przewóz cross-trade.

Jakie są korzyści przewozów cross-trade? 

Rozwój transportów typu cross-trade 

Przewozy typu cross-trade są obecnie bardzo popularne i w przyszłości z pewnością będą jeszcze bardziej ze względu na ogromne zapotrzebowanie na tego typu transporty.

Według statystyk to polskie firmy są odpowiedzialne za realizację 1/3 europejskich przewozów cross-trade, co jest niewątpliwie ogromnym powodem do dumy dla polskich przewoźników.

Szukasz firmy logistycznej do współpracy w zakresie transportu Twojego ładunku na zagranicznych lub europejskich trasach? Interesuje Cię oddelegowanie przewozu cross-trade do doświadczonego operatora logistycznego? W Trans-Tok mamy ponad 20-letnie doświadczenie w organizacji tego typu przewozów i realizujemy je zarówno dla specjalistycznych ładunków, jak i dla standardowych. Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji o warunkach współpracy.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]