[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”150px”][vc_column_text]Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych. Rozporządzenie będzie miało silny wpływ na każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy w przetwarzaniu danych osobowych użytkowników / konsumentów UE. W ramach Trans-Tok Logistic Group przestrzegamy zasad RODO odpowiednio do prowadzonej przez nas działalności i wykorzystywanej technologii. Jesteśmy świadomi potrzeby i obowiązku dochowania prywatności naszych współpracowników i klientów, dlatego wyznaczyliśmy w naszej firmie Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wprowadziliśmy odpowiednie zapisy w naszej Polityce Prywatności.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

I. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH

1 Jako właściciel strony, Trans-Tok jest jednocześnie administratorem danych pochodzących od osób odwiedzających stronę (Gości). 2 Dane osobowe odwiedzających, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji wykorzystywane są wyłącznie w obrębie firmy Właściciela, także w postaci baz danych (zbiorów), dla potrzeb obsługi jej kontrahentów. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy Właściciela. Mają oni obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim. 3 Właściciel może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: 1) nazwisko i imiona odwiedzającego 2) numer telefonu odwiedzającego 3) adresy elektroniczne odwiedzającego[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

II. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1 Właściciel lub każda inna osoba działająca w jego imieniu i z jego upoważnienia może przetwarzać dane Gościa (odwiedzający stronę) tylko wtedy, gdy: 1) osoba – Gość, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych 2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba – Gość, którego dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. 2 Dane osobowe odwiedzających, którzy skorzystają z formularza kontaktowego gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, niniejszą Polityką Prywatności i umowami obsługi swoich usługobiorców. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody zainteresowanych lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa. 3 Właściciel w celu zbierania dozwolonych informacji o odwiedzających używa mechanizmu tzw. „cookies”. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Gościa, na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego czynności w sieci oraz zainteresowań. Odwiedzający dobrowolnie decyduje o zastosowaniu takiego urządzenia lub nie zgadza się na nie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji widocznej po wejściu na stronę trans-tok.com.pl. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików „cookies” dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl .[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”150px”][/vc_column][/vc_row]