Jakie są sposoby składowania towarów w magazynie? Dlaczego warto zadbać o odpowiednią organizację towarów w magazynie? Jakie są najczęstsze sposoby składowania towarów w magazynach? Jakie korzyści wiążą się z wykorzystaniem metod składowania towarów i dlaczego warto organizować towary w magazynach? Sprawdź i dowiedz się, dlaczego organizacja magazynu składowania jest ważna.

Metody składowania w magazynie – poznaj kilka z nich!

Zastanawiasz się, jakie są najpopularniejsze i najczęściej wybierane metody składowania towarów w magazynach? Zwykle sposób składowania produktów w halach magazynowych jest uzależniony od gabarytu przechowywanych produktów, od szczególnych wymagań danej grupy produktów np. konkretnej temperatury, konieczności przestrzegania właściwych warunków przechowywania zaleconych przez producenta (np. produktów mrożonych w chłodniach) oraz ilości produktów, które wymagają bezpiecznego przechowania.

W magazynach wykorzystuje się kilka sposobów składowania produktów:   według wolnych miejsc składowania, stałych miejsc składowania towaru, według rotacji produktów w magazynie, względem poszczególnych poziomów składowania oraz według tzw. jednostek ładunkowych czy określonej numeracji produktów ułatwiających organizację produktów.

  1. Metoda wolnych miejsc składowania towarów

Pierwsza metoda składowania towarów w magazynach polega na tym, że wykorzystuje się dostępne miejsce w halach, aby przechować towar. Doskonale sprawdza się w przypadku firm, które często przyjmują i wydają towary. Stosując ten rodzaj metody składowania towarów można zaoszczędzić nawet do 25 % całej powierzchni magazynowej. Warto również pamiętać o odpowiednim oznaczaniu produktów, co umożliwi łatwą identyfikację i co wpłynie na efektywną organizację pracy magazynu.

2. Metoda składowania z wykorzystaniem stałych miejsc

Drugi sposób polega na tym, że towar układany jest zawsze w tym samym przypisanym miejscu, co bardzo ułatwia identyfikację produktów i czyni magazyn bardziej uporządkowaną przestrzenią. Zwykle dotyczy to produktów, które są katalogowane według np. rodzaju asortymentu.

Korzyścią wynikającą ze stosowania tej metody jest łatwiejsze odnajdowanie towarów na magazynie i lepiej uporządkowana przestrzeń magazynowa.

3. Metoda wykorzystująca rotację produktów

Trzecia metoda składowania produktów wykorzystuje rotację. Opiera się na częstotliwości wydawania towarów. Im częściej jest wydawany towar, tym więcej miejsca na magazynie na kolejne produkty. Katalogowanie produktów i wykorzystywanie metody rotacji sprzyja dobrej organizacji towarów na magazynie i ułatwia ich identyfikacje pracownikom. Warto z niej korzystać wtedy, gdy mamy pewność, że w krótkim czasie towary zostaną wydane z magazynu i zrobią miejsce na następne.

4. Metoda ABC, czyli składowanie towarów według poszczególnych poziomów

Ta metoda ABC polega na tym, że towary są składowane w zależności od gabarytu. To gabaryty produktów pozwalają określić najlepsze miejsce do składowania. Pracownicy magazynu zwykle katalogują produkty wedle ich ciężaru i poszczególnych grup np. Towary o masie ponad 600 kg przypadają do grupy A, kolejne ładunki do 600 kg to kategoria B, a kolejne to towary z kategorii C, czyli produkty o masie nieprzekraczającej np. 400 kg. Ta metoda według poziomów składowania pozwala oszczędzać miejsce i umiejętnie nim zarządzać, co również przekłada się na łatwe lokalizowanie produktów.

5. Metoda składowania według rodzaju jednostek ładunkowych

Ostatnia metoda składowania towarów w magazynie polega na przechowaniu towarów na specjalnych regałach wysokiego składowania. Towary kategoryzuje się wedle tego, jaki mają gabaryt. Ułatwia to dokładną segregację produktów i rozmieszczenie ich na regałach. Tego typu metodę zwykle wykorzystują firmy, które korzystają z systemów informatycznych i nowoczesnych technologii. Najpierw analizuje się specjalne potrzeby towarów i to do nich dobiera rodzaj najkorzystniejszego sposobu przechowania.

To również metoda LIFO polegająca na tym, że produkty, które jako ostatnie trafiły na półki magazynowe składuje się od razu bliżej strefy pakowania. Wszystko po to, aby usprawnić prace magazynowe i zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Kolejna metoda to FIFO, czyli składowanie produktów bliżej miejsca przeznaczonego do pakowania, czyli takich towarów, które dopiero co przybyły na magazyn.

Sprawdź również na czym polega składowanie dwurzędowe.

Co warto wiedzieć o metodach przechowania produktów w magazynach?

Specyfika działania magazynu, a także produkty z poszczególnych branż klientów, które są w nim składowane – również mają ogromny wpływ n funkcjonowanie przestrzeni magazynowej. Główne zastosowanie magazynu to konsolidacja lub dekonsolidacja produktów. Wynajem magazynu pod Warszawą może służyć np. do przygotowania przesyłek do dalszej drogi lub pełnić funkcję przechowywania produktów. Jeśli magazyn jest dobrze skomunikowany tak jak nasz, to przygotowanie produktów w dalszą drogę do klienta pozwala oszczędzać czas. Tak samo jest z wyborem odpowiedniej metody składowania. Wybierając ją, warto dokładnie przeanalizować rodzaj towaru, gabaryt, wagę i wymagane specjalne warunki jak najlepszego przechowania.

Interesuje Cię wynajem magazynu? Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wynajmu magazynu