Kompletowanie zamówień magazynowych wymaga od pracowników nie tylko dobrej organizacji własnego czasu pracy, ale również dokładności podczas pickingu, by zminimalizować ryzyko wszelkich błędów. Jakie są najczęstsze błędy podczas kompletacji zamówień i jakie są ich przyczyny?

Czym jest kompletacja zamówień? 

Kompletacja zamówień jest bardzo złożonym procesem magazynowym, który polega na skompletowaniu rozmaitych towarów w ramach złożonego zamówienia w jednym miejscu w magazynie w celu odpowiedniego skompletowania paczek i przygotowania ich do dalszego procesu logistycznego.

Na powodzenie tego procesu ma wpływ wiele czynników takich jak:

Kompletacja zamówień w magazynach logistycznych to proces, który polega na zebraniu niezbędnych towarów w ramach złożonego zamówienia, by następnie je spakować i przygotować do dalszego transportu. Na tym etapie bardzo ważna jest dokładność i zweryfikowanie stanu towarów jeszcze przed wysyłką do klienta docelowego.

Jakie są metody kompletacji zamówień? 

Efektywność procesu kompletacji zamówień jest uzależniona nie tylko od pracowników magazynowych i wypracowanych zasad czy standardów pracy, ale również od wybranych metod kompletacji. Sprawdź, jakie metody kompletacji zamówień obowiązują w magazynach.

Najczęstsze przyczyny błędów podczas kompletacji zamówień

Kompletacja zamówień w magazynach logistycznych polega na kompletowaniu towarów w ramach złożonych zamówień i przygotowaniu ich do wysyłki. Jednak proces ten nie jest wolny od błędów i wymaga od pracowników magazynowych bardzo dobrych umiejętności własnej pracy.

1. Brak wypracowanych standardów pracy lub najlepszych metod pickingu 

Najczęstszym błędem pracowników magazynowych, który ma wpływ na pomyłki związane z kompletacją jest brak wypracowanych standardów pracy i brak zastosowanych metod, które ulepszyłby proces pikowania zamówień i zminimalizowałyby ryzyko błędów.

Pomocnym rozwiązaniem, który zlikwidowałby problem jest wypracowanie lepszych nawyków organizacyjnych dla pracowników oraz ulepszenie organizacji magazynu z wyszczególnieniem na konkretne strefy.

2. Błędy ludzkie związane z przeoczeniem informacji, nieodpowiednim spakowaniem towaru 

Pomyłki związane z niespakowaniem odpowiedniego towaru w ramach zamówienia wynikają bardzo często z ludzkich  błędów. Najważniejsze jest to, by pamiętać o tym, że w firmach logistycznych nie da się całkowicie wyeliminować pomyłek wskutek błędów ludzkich.

Według badań naukowych wskaźnik błędów wskutek ludzkich omyłek wynosi zaledwie ok. 0,3 %. Jednak wypracowanie systemu spójnych działań i dobrej organizacji pracy magazynowej oraz zachęcanie pracowników do udziału w szkoleniach może zmniejszyć ryzyko i częstotliwość występowania błędów.

Najczęściej do grona błędów w kompletacji towarów można zaliczyć następujące sytuacje: spakowanie nieodpowiedniej ilości zamówionego towaru, błędy wskutek nieodpowiedniej identyfikacji towaru czy doboru towaru do niewłaściwego zamówienia.

3. Niewłaściwa organizacja pracy magazynowej lub jej brak 

Pikowanie zamówień to praca, która wymaga wypracowania odpowiednich metod organizacyjnych, by była efektywna, szybka i dokładna dla pracowników magazynowych.

Jeśli jednak np. w magazynie panuje bałagan, pracownicy są niezdyscyplinowani lub jest zła organizacja pracy w poszczególnych strefach magazynowych, to należy zrobić wszystko, by stworzyć odpowiednie metody pikowania zamówień, wdrożyć je i ulepszyć organizację pracy w każdej ze stref magazynowych.

4. Niewłaściwe składowanie i oznaczanie produktów magazynowych  

Najczęściej popełnianym błędem, który ma wpływ na omyłki związane z pickingiem w magazynach jest ten, który dotyczy niewłaściwego składowania i oznaczania towarów. Wystarczy tylko chwila, by przeczytać informację na etykiecie i nie zwrócić wystarczającej uwagi na charakter produktu, który potem jest dołączony do niewłaściwego zamówienia. Problematyczny jest również brak etykiet na produktach, które są umieszczone na półkach w magazynach. Zweryfikowanie produktu, sprawdzenie właściwych etykiet to również dodatkowy czas pracy dla pracownika, co może mieć wpływ na ewentualne opóźnienia.

Rozwiązaniem tego problemu jest odpowiednie etykietowanie produktów w magazynie, stosowanie nowoczesnych technologii podczas pickingu zamówień i większa uwaga magazynierów podczas procesu kompletacji zamówień.

5. Błędne oznaczenie produktów wpływające na opóźnienia lub pomyłki podczas pickingu 

Niewłaściwa etykieta na produkcie sprawia, że w magazynach logistycznych bardzo często dochodzi do pomyłek. Ten problem pomógłby rozwiązać czytnik etykiet oraz odpowiednie systemy, które skracałyby czas odnajdywania zamówień.

6. Niewłaściwy układ magazynu 

Problematyczne jest również to, że wybrane rodzaje towarów są składowane w nieodpowiednich strefach lub dany magazyn logistyczny nie ma specjalnie wydzielonych stref, które skracałyby czas kompletacji zamówień i ułatwiałyby szybszy picking pracownikom.

Nieprzemyślany i nieergonomiczny układ magazynu ma wpływ na czas pickingu i może doprowadzić do wielu omyłek w kompletowaniu zamówień. Właśnie dlatego tak kluczową rolę odgrywa odpowiednia organizacja pracy w magazynie i wydzielenie konkretnych stref.

Opóźnienia w dostawach produktów czy niewłaściwie skompletowane zamówienie może również wynikać z nieodpowiedniego układu magazynu. To tłumaczy dlaczego tak ważny w wielu firmach logistycznych jest odpowiednio przemyślany układ logistyczny magazynu i wydzielenie specjalnych stref, które ułatwiają efektywną pracę i

7. Wysyłka nieodpowiedniego produktu do klienta 

Wysyłka niewłaściwego produktu to bardzo często popełniany błąd, który jest zależny od efektywności procesu pickowania. Jednak bardzo często wynika również z tzw. błędu ludzkiego. Wystarczy chwila, by spakować nieodpowiedni produkt do danego zamówienia, a naprawienie tego błędu wymaga czasu, a potem zwrotu towaru.

W jaki sposób można skutecznie uniknąć błędów związanych z nieprawidłową kompletacją towarów?

Pierwszym sposobem jest skorzystanie z systemu WMS, który ułatwia zarządzanie pracą operatorów logistycznych i pozwala dokładnie skrócić i odpowiednio zoptymalizować trasy operatorów.

Profesjonalna logistyka dla e-commerce – tylko z Trans-Tok!

Szukasz firmy logistycznej, której będziesz mógł oddelegować obowiązki związane z obsługą logistyczną i magazynową Twojego sklepu e-commerce? Potrzebujesz wsparcia w dokładnym etykietowaniu produktów aż po picking zamówień i kompleksową obsługę logistyczną? W Trans-Tok mamy ponad 20 lat doświadczenia w tych obszarach i chętnie pomożemy Twojej firmie w ulepszeniu procesów magazynowych i logistycznych!

Kompleksowa obsługa logistyczna dla Twojej firmy

Wszelkie procesy magazynowe takie jak kompletacja zamówień i co-packing czy etykietowanie produktów w branży e-commerce wymagają przemyślanych, szybkich i dokładnych działań oraz odpowiednio przeszkolonych pracowników. Tylko dobrze uporządkowane procesy logistyczne gwarantują szybkie dostawy towarów do klientów, co ma wpływ na zwiększenie lojalności klientów i zwiększenie sprzedaży.

Twoja firma poszukuje wsparcia logistycznego i magazynowego? W Trans-Tok dysponujemy doświadczonym zespołem, dlatego chętnie pomożemy Twojej firmie od sprawnej logistyki i dokładnego magazynowania towarów aż po terminowy transport!