Ciekawi Cię na czym polega kompletacja zamówień i jakie metody kompletacji zamówień stosuje się w branży e-commerce? Czym się charakteryzuje każda z nich i co warto o nich wiedzieć? Poznaj rodzaje pickingu, które są najczęściej stosowane w magazynie.

Kompletacja zamówień – co to takiego?

Kompletacja zamówień polega na składowaniu zamówionych produktów w jednym miejscu w taki sposób, aby były przygotowane do zapakowania i znajdowały się jak najbliżej miejsca przeznaczonego do wysyłki towaru do klienta. Przy odpowiednim wyborze właściwej metody przygotowanie zamówienia do wysyłki przebiega sprawniej, a wszystkie procesy z tym związane są bardziej efektywne. Pod względem logistycznym proces kompletacji zamówień można w odpowiedni sposób przyśpieszyć i zoptymalizować tak, aby skrócić czas jego trwania. Jednak nie wpływa to na czas skrócenia zamówienia do wysyłki dla klientów docelowych. W magazynie są stosowane różne metody pickowania towarów, dlatego operator logistyczny zawsze wybierze najodpowiedniejszą dla całego procesu logistycznego. Celem kompletowania zamówień w magazynie jest to, aby wyszukane produkty znajdowały się jak najbliżej strefy pakowania i aby pracownicy magazynu mogli te zamówienia jak najszybciej spakować i wysłać do klientów w ustalonych terminach. Ponadto jest to doskonały sposób na ułatwienie pracy pracownikom magazynu i ograniczenie przemieszczania się do minimum, a także metoda na usprawnienie produkcji.

Jakie są rodzaje kompletacji?

Wyróżnia się dwa rodzaje kompletacji: kompletację poziomą i pionową. Kompletacja pozioma towarów polega na tym, że produkty są zwykle składowane na podłogach w magazynach, a do ich obsługi nie potrzeba żadnych specjalistycznych urządzeń. Cechą charakterystyczną tego systemu kompletacji zamówień jest to, że najczęściej korzysta się z prostych urządzeń jak np. drewniane palety lub elektryczne. Co jest ważne w tej metodzie kompletowania? Przede wszystkim to, że najważniejszy jest łatwy dostęp do towarów. W tym celu powinny być one tak składowane, aby każdy z pracowników miał zapewniony łatwy i nieograniczony dostęp do najbardziej rotującego produktu. Na czym polega kompletacja pionowa towarów? To zwykle produkty ułożone w szeregach, do których jest nieco trudniejszy dostęp niż w przypadku towarów składowanych poziomo. Taki rodzaj kompletacji towarów wymaga użycia specjalistycznego sprzętu np. wózków widłowych, drabin, podnośników. Natomiast towary składowane są na całej szerokości regałów paletowych, aby maksymalnie wykorzystać dostępne miejsce do składowania produktów. Kompletacja towarów pod względem sposobu obsługi produktów dzieli się na kilka rodzajów: Jakie jeszcze rodzaje kompletacji są stosowane w magazynach? To również kompletacja, którą można podzielić ze względu na miejsce realizacji całego procesu w następujący sposób: Kompletacje towarów w magazynach można również podzielić na:

Jakie metody kompletacji zamówień stosuje się w branży logistycznej?

W branży logistycznej operator logistyczny w magazynie w Warszawie może wybrać następujące metody kompletacji zamówień:
  1. Metoda „Pick by light” – polega na tym, że operator logistyczny korzysta z identyfikacji świetlnej w postaci lamp i ekranów podczas szukania produktów na magazynie. Uruchamiają się lampki przy regałach, które pozwalają na szybkie znalezienie potrzebnego towaru i przyśpieszają proces kompletacji produktów.
  2. Metoda „Pick and pack” – to kompletowanie produktów z magazynu do jednego lub kilku zamówień jednocześnie i przygotowanie ich do wysyłki, a następnie przetransportowanie do strefy wysyłek. Jeśli operator wybierze taką formę kompletacji, to najczęściej korzysta z wydrukowanej listy.
  3. Metoda „Put to light” polega na tym, że operator logistyczny w Warszawie korzysta z wózków widłowych, które za pomocą podświetlanych ekranów informują go o lokalizacji danego towaru oraz o tym, gdzie powinien je dostarczyć po kompletacji.
  4. Metoda człowiek do towaru – to metoda kompletacji, która polega na tym, że operator logistyczny pobiera towar z magazynu z wyznaczonego miejsca bez żadnych metod automatyzujących pracę.
  5. Metoda towar do człowieka – to nic innego jak wykorzystanie urządzeń automatycznych, które pomagają transportować towar z danej strefy składowania do docelowego miejsca. Jeśli operator logistyczny wybierze taki sposób pracy, to może skorzystać z urządzeń, które automatycznie transportują potrzebne produkty do danej strefy w magazynie.
  6. Metoda „pick by voice” – to metoda kompletacji towarów sterowana głosowo, która polega na tym, że operator otrzymuje polecenia głosowe, a wykonanie tych poleceń musi potwierdzać za pomocą odczytu ciągu liter i cyfr ze wskazanej lokalizacji w magazynie. Ta metoda kompletacji towarów powstała po to, żeby pracownik miał wolne ręce i mógł realizować zadania.
  7. Metoda „pick by frame” – to sposób kompletacji towarów bardzo podobny do metody „pick by light”, ale różniący się tym, że wszelkie lampki, diody i pozostałe elementy nawigacyjne umieszczane są na ramce, którą operator może przyczepić do wózka widłowego bądź regału i w ten sposób ułatwić sobie kompletację towaru. Kolejną różnicą jest to, że ta metoda kompletacji jest tańsza w utrzymaniu i pozwala zoptymalizować koszty.

Jaką metodę kompletacji towaru wybrać?

Ta decyzja jest uzależniona przede wszystkim od dziennych przepływów na magazynie, a także zasobów danej firmy, jakimi dysponuje i ustaleń między pracownikami magazynu. To również kwestia wypracowania najwygodniejszej metody kompletacji towarów, jaka jest najwygodniejsza dla pracowników magazynu.