Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga nie tylko bardzo dobrej organizacji i zarządzania pracą ludzi zatrudnionych na rozmaitych stanowiskach, ale również wykorzystania nowoczesnych technologii do pilnowania przepływu towarów, analizowania danych w czasie rzeczywistym i podejmowania na ich podstawie jak najlepszych decyzji wewnątrz firmy. Jakie są najczęstsze wyzwania w zarządzaniu łańcuchem dostaw?

Jakie są najczęstsze wyzwania w zarządzaniu łańcuchem dostaw w branży logistycznej? 

W branży logistycznej nie brakuje wyzwań, które wymagają nie tylko podejmowania trafnych decyzji, które mają wpływ na codzienną pracę kilkudziesięciu osób na różnych stanowiskach. Jednym z obszarów, który powoduje nieustanne wyzwania w pracy dyspozytorów, spedytorów, operatorów i kierowców jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Ta dziedzina wymaga nie tylko precyzji w przekazywaniu informacji, ale również ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi działami.

Do najczęstszych wyzwań w branży logistycznej w zakresie zarządzania etapami łańcucha dostaw należą następujące czynniki:

1. Trudności we współpracy z innymi ludźmi 

Każdy łańcuch dostaw wymaga ścisłej współpracy z dostawcami, producentami, magazynami, dystrybutorami, klientami docelowymi, dlatego tak ważna jest odpowiednio precyzyjna komunikacja pomiędzy ludźmi, by każdy etap łańcucha dostaw był odpowiednio dobrze zorganizowany, a praca na każdym z nich przebiegła sprawnie i bez żadnych opóźnień. Ponadto do magazynów trafiają zróżnicowane ładunki, które wymagają użycia specjalistycznego sprzętu, dobrania odpowiednich narzędzi, dlatego branża logistyczna jest tak zróżnicowana.

2. Niepewność dostaw i walka z opóźnieniami w dostawach towarów 

Drugim wyzwaniem, z którym najczęściej borykają się firmy logistyczne to niepewność dostaw i problemy we współpracy z dostawcami, które mogą wynikać np. z opóźnień, problemów związanych z nagłymi zmianami w zamówieniach, które mogą znacząco utrudniać płynne działanie łańcucha dostaw w branży logistycznej. Ma to wpływ na decyzje logistyczne i funkcjonowanie firmy, dlatego tak ważne jest nie tylko odpowiednie planowanie działań w tym zakresie, ale również sprawne zarządzanie zamówieniami i kontrolowanie każdego etapu w łańcuchu dostaw, by mieć pewność, że

3. Brak precyzyjnej komunikacji, która ma wpływ na podejmowanie decyzji 

Utrudnieniem i jednocześnie pewnego rodzaju wyzwaniem jest również komunikacja z podmiotami współpracującymi z daną firmą logistyczną. Wymaga to nie tylko ustalenia szczegółowych warunków współpracy, określenia precyzyjnych terminów, ale również obustronnego zaufania.

Firmom logistycznym zależy na terminowych dostawach towarów bez ryzyka jakichkolwiek opóźnień, ale czasami mogą zdarzyć się opóźnienia spowodowane np. zdarzeniami, które nie zależą od dostawcy np. korkami, wypadkami i blokadą poszczególnych odcinków dróg, które powodują opóźnienia w dostawach określonych ładunków. Dlatego firmy logistyczne wykorzystują między innymi nowoczesne systemy telematyczne, by na bieżąco analizować trasy kierowców i w takich sytuacjach na bieżąco zmieniać trasy dla swoich kierowców.

4. Wyzwania związane z nieumiejętnym zarządzaniem ryzykiem

Nagłe zmiany w prawie transportowym, które wymagają od firm logistycznych bycia na bieżąco i dostosowywania się do tych zmian – mogą wymagać przemodelowania łańcucha dostaw. Takie sytuacje mogą być spowodowane np. trudnymi do przewidzenia klęskami żywiołowymi i innymi zdarzeniami, na które nie ma wpływu kierowca. Mogą to być również nagłe zmiany regulacji, które wymagają wdrożenia odpowiednich decyzji i działań, które pozwolą uniknąć większego ryzyka i zakłóceń.

5. Nieodpowiednie planowanie łańcucha dostaw 

Wypracowanie odpowiednich zasad związanych z organizacją codziennej pracy jest kluczowe w dobrym przepływie łańcucha dostaw. Zła organizacja, brak stosowanych nowoczesnych narzędzi ułatwiających analizę danych może spowodować

6. Nieodpowiednia optymalizacja kosztów 

Brak stałej kontroli nad kosztami w przedsiębiorstwie to nie lada wyzwanie dla właścicieli firm, dlatego bardzo ważne jest to, by trzymać w ryzach wydatki i jednocześnie regularnie je analizować. Analiza wydatków jest bardzo ważna dla płynności łańcucha dostaw i dla uzyskania lepszej płynności finansowej firmy.

7. Trudności związane z różnicami wynikającymi z globalizacji

Logistyka międzynarodowa wymaga nie tylko bycia na bieżąco z szybko zmieniającym się prawem zagranicznym w poszczególnych krajach, ale również dostosowywania terminów do różnic wynikających z różnych stref czasowych. Na etapie planowania łańcucha dostaw w firmie logistycznej mogą również wystąpić wyzwania związane ze zmianami w popycie i spowodowane zmianą trendów rynkowych.

8. Wdrożenie nowych technologii

Szybkość pracy, dynamika różnorodnych działań i ich wpływ na decyzje biznesowe wymaga umiejętnego wdrożenia nowoczesnych technologii. Odpowiednie wdrożenie nowoczesnych technologii w firmie logistycznej i umiejętne wykorzystanie zdobytych danych oraz ich analiza w czasie rzeczywistym może pomóc w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Na podstawie zgromadzonych danych można między innymi konkurować z firmami lepszej jakości obsługą klienta, a nawet opracować rozwiązania, które skrócą czas trwania poszczególnych procedur i będą dla klienta wartościowe.

Skorzystaj z fachowego wsparcia w zakresie logistyki – powierz swój ładunek profesjonalistom w Trans-Tok! 

Chcesz zlecić ładunek i dostarczyć go szybko do dowolnej lokalizacji w Polsce lub w dowolnym kraju świata? Szukasz firmy, której możesz powierzyć ładunek bez obawy o terminową dostawę i zależy Ci na tym, by mieć pewność, że Twój ładunek będzie terminowo dostarczony do miejsca docelowego. Skorzystaj z fachowego wsparcia doświadczonych operatorów, oddeleguj logistykę swojego ładunku fachowcom i zyskaj gwarancję, że Twój ładunek dotrze terminowo do miejsca docelowego.

Sprawdź logistykę kontraktową w Trans-Tok.