Na czym polega etykietowanie produktów spożywczych i co warto wiedzieć na ten temat? Jeśli jesteś producentem żywności, sprzedajesz produkty spożywcze lub je sprowadzasz – warto wiedzieć, jak etykietować produkty i jakim podstawom prawnym podlega żywność w naszym kraju i w państwach europejskich. Dlaczego warto usługę etykietowania zlecić zewnętrznej firmie z korzyścią dla swojego biznesu? Na czym polega etykietowanie żywności i co to znaczy? Jakim regulacjom prawnym podlega oznakowanie produktów spożywczych? O tym wszystkim przeczytasz w naszym artykule!

Etykietowanie produktów spożywczych – na czym to polega?

Etykietowanie produktów spożywczych to usługa, która polega na znakowaniu produktów specjalnymi etykietami, czyli takimi, które zawierają informacje o produkcie, dacie przydatności do spożycia, dacie pakowania, kodzie kreskowym i numerze partii (w przypadku np. produktów seryjnych). Produkty pakowane hurtowo muszą mieć zbiorczą etykietę, ale jeśli trafiają do sprzedaży jako produkty jednostkowe, to na opakowaniach każde z nich musi mieć osobną etykietę ze wszystkimi niezbędnymi informacjami. Etykietowanie żywności to obowiązek każdego producenta produktów spożywczych, który podlega przepisom prawnym. Oznakowanie produktów jest niezbędne, aby każdy z produktów był prawidłowo wprowadzony do obrotu handlowego i sprzedawany konsumentom. Proces etykietowania produktów spożywczych przeprowadza się zgodnie ze standaryzacją międzynarodową i prawem krajowym. Etykiety na towarach spożywczych podlegają pewnym przepisom, dlatego muszą być tworzone zgodnie ze swoimi kategoriami i obowiązującym polskim prawem. Jeśli nie masz czasu na samodzielne etykietowanie produktów żywnościowych, potrzebujesz wsparcia w przepakowaniu produktów żywnościowych lub chcesz zlecić usługę foliowania i etykietowania żywności wiedz, że my w tym zakresie bardzo chętnie Ci pomożemy!

Jakie informacje muszą znaleźć się na każdym produkcie, zanim trafią do sprzedaży?

Etykietowanie obejmuje przede wszystkim umieszczanie wszelkich informacji handlowych na opakowaniu produktu np. nazw firmowych, nazw własnych, ilustracji czy symboli marki, które odnoszą się do towaru.To również różnego rodzaju informacje, napisy oraz dane szczegółowe np. substancje, które wchodzą w skład produktu. Etykietowanie produktów weryfikuje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. W Polsce i w krajach należących do Unii Europejskiej obowiązują dwa przepisy którym podlegają towary spożywcze: to ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 2006 roku oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które dotyczy sposobu znakowania produktów spożywczych z 2015 roku. Jakim jeszcze przepisom prawnym podlegają produkty spożywcze?

Przepisy prawa a oznakowanie produktów spożywczych – o czym warto pamiętać?

Zastanawiasz się, jakim przepisom krajowym podlega etykietowanie żywności? To przede wszystkim kilka najważniejszych rozporządzeń, które warto znać, aby proces etykietowania produktów przebiegał bez zarzutu. W Polsce najważniejsze przepisy prawne, które dotyczą etykietowania produktów to:
  1. Ustawa dotycząca jakości handlowej produktów rolno-spożywczych z 21 grudnia 2000 roku
  2. Ustawa, która dotyczy zmiany jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 7 listopada 2014 roku, która obowiązuje od 13 grudnia 2004 roku
  3. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. sprawy znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych z dnia 23 grudnia 2014 roku
  5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej z dnia 13 kwietnia 2004 roku.

Etykietowanie żywności – rozporządzenie prawne

Jednym z przepisów, które reguluje odpowiednie oznakowanie produktów spożywczych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o numerze 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 roku, które określa ogólne zasady i wymagania dotyczące etykietowania żywności. Sposób znakowania żywności polega również Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności a także ustanowionym w tym zakresie procedurom. Warto również mieć na uwadze, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. dotyczące informacji przekazywanej konsumentom na temat żywności obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej. W świetle prawa Rozporządzenie jest ważne od 13 grudnia 2014 roku, ale z wyłączeniem pewnych grup produktów. Wyjątki dotyczą przepisów informowania o takich produktach jak: mięso mielone (przepisy regulujące sprzedaż mięsa obowiązują od 1 stycznia 2014 roku) oraz wartości odżywczej produktów, która obowiązuje od 13 grudnia 2016 roku.

Etykietowanie żywności – o czym warto pamiętać podczas etykietowania produktów spożywczych?

Na etykiecie produktu muszą znaleźć się bardzo dokładne, rzetelne i czytelne informacje dotyczące numeru partii danej serii produktów, informacji o dacie pakowania i przydatności towaru produktu do spożycia oraz informacji o składnikach, które zostały zawarte w składzie produktu. Im więcej informacji o pochodzeniu, jakości i przygotowaniu produktu, tym lepiej dla konsumentów. Nie może również zabraknąć danych o producencie. Produkty żywnościowe, które trafiają do hurtowni spożywczych muszą spełniać następujące wymogi dot. etykietowania żywności:

Brak etykiet na produktach spożywczych– jakie są konsekwencje?

Każdy produkt spożywczy, który jest wprowadzony do obrotu podlega bezwzględnie polskim regulacjom prawnym. Brak poszanowania tych przepisów i np. błędne etykietowanie żywności wiążę się z narażeniem konsumentów na dezinformację i poważne straty zdrowotne. Producentów żywności, którzy w niewłaściwy sposób etykietują produkty, naraża to na konieczność poniesienia kar finansowych. Ciekawostką jest to, że wysokość tego typu kar może równać się trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego Polaka. Jeśli interesuje Cię usługa etykietowania produktów – sprawdź i skorzystaj z naszej oferty.