Czym jest CMR? CMR to międzynarodowy list przewozowy, który jest niezbędnym dokumentem niezbędnym do realizacji legalnej usługi transportowej np. przewozu krajowego lub międzynarodowego towaru w celach zarobkowych. Zasady takiego przewozu towarów określa prawo transportowe oraz postanowienia Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu takich towarów.

Czym jest skrót CMR w branży transportowej?

CRM to w branży transportowej inaczej międzynarodowy list przewozowy. To innymi słowy dokument potwierdzający umowę przewozu zarobkowego towarów z jednego punktu do drugiego. Jednak warto pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa i pod względem zabezpieczeń prawnych oraz by uniknąć ewentualnych roszczeń zaleca się sporządzenie poprawnie wypełnionego listu przewozowego. Jednak ze względów bezpieczeństwa i jako dowód zawarcia umowy przewozu warto mieć taki list przewozowy, który bardzo dokładnie określa specyfikację przewożonego ładunku. Ponadto to dokument, w którym można bardzo dokładnie określić np. dodatkowe wymagania dla przewożonego ładunku np. temperaturę ładunku, by zachował swoje pierwotne właściwości.

Warto pamiętać, że według prawa nie ma znaczenia czy miejsce nadania ładunku jest inne niż miejsce odbioru, ponieważ w takim przypadku i tak należy sporządzić list przewozowy, by mieć potwierdzenie nadania przesyłki. Zasady dotyczące informacji, które muszą znaleźć się w liście przewozowym określa szczegółowo  punkt 5. Konwencji CMR, która obowiązuje w Polsce od 13 czerwca 1962 roku.

Rodzaje listów przewozowych w branży transportowej 

W branży transportowej istnieje kilka rodzajów listów przewozowych, które umożliwiają legalny transport różnego rodzaju ładunków w zależności od charakteru transportu.

Jakie rodzaje listów przewozowych w branży transportowej obowiązują?

CMR – to standardowy list przewozowy, który umożliwia realizację transportów krajowych i międzynarodowych

CIM i SMGS – to listy przewozowe dla ładunków, których transport odbywa się koleją

B/L – to listy przewozowe niezbędne do przewozu ładunków drogą morską.

Waybill – to rodzaj listu przewozowego, który jest stosowany w transporcie lotniczym towarów.

W tej kategorii można wyróżnić również dwa rodzaje listów przewozowych np. HAWB i MAWB. Pierwszy z nich HAWB dotyczy listów przewozowych dla skondensowanych ładunków i jest zwykle wystawiany przez przewoźnika dla eksportera.

Natomiast drugi list przewozowy MAWB to rodzaj listu przewozowego dla towarów zbiorczych, których celem dostawy jest to samo miejsce. Nadawcą takiego listu przewozowego jest zwykle spedytor, który pełni również rolę agenta przesyłki.

List przewozowy w transporcie drogowym  

Sporządzenie listu przewozowego to obowiązek każdej firmy transportowej, dlatego warto wiedzieć, jakie informacje powinny się znaleźć w takim liście przewozowym.

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu nie określa zakresu obowiązków i nie wskazuje jednoznacznie kto powinien wypełnić taki list. Jednak zwykle wypełnia go spedytor lub przewoźnik, który realizuje usługę transportu towaru do miejsca docelowego.

Kto wystawia list przewozowy? 

Prawo transportowe nie określa wprost kto ma obowiązek wystawić list przewozowy. Jednak ten dokument jest niezbędny do legalnego przewozu rzeczy w celach zarobkowych. Najczęściej obowiązek ten spoczywa na firmach transportowych, a list wystawia spedytor lub przewoźnik, który realizuje usługę transportową.

Jakie informacje muszą znaleźć się w liście przewozowym?

Według postanowień Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu towarów każdy list przewozowy powinien zawierać następujące informacje:

W każdym liście przewozowym CMR muszą zostać określone konkretne informacje takie jak: Ciekawostką jest to, że brak sporządzonego listu przewozowego CMR lub jego niedokładne wypełnienie nie ma negatywnego wpływu na ważność umowy przewozu. Jednak przyjęło się w branży transportowej, że wystawienie listu przewozowego to standard i pozwala zabezpieczyć obie strony umowy w sytuacji ewentualnych problemów czy nieporozumień. Natomiast bardzo dokładne wypełnienie listu przewozowego pozwala uniknąć ewentualnych opóźnień związanych z transportem ładunku do miejsca docelowego czy problemów związanych z odprawą celną. W ramach Konwencji nie ma jednego wzoru listu, który obowiązuje prawnie, więc przewoźnik może skorzystać z dowolnego wzoru. Niektóre przewożone ładunki wymagają określenia dodatkowych informacji, które mogą dotyczyć np. zakazu przeładunku towaru podczas realizacji usługi transportowej lub wszelkich kosztów nadawcy, które zobowiązuje się pokryć. Jakie jeszcze informacje są niezbędne w liście przewozowym? To między innymi:

Kiedy wystawić list przewozowy? 

Zgodnie z praktyką w branży transportowej każdy przedmiot przewożony w celach zarobkowych z jednego kraju do drugiego wymaga sporządzenia listu przewozowego wraz z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych informacji o ładunku. Zasady konwencji transportowej nie określają kto wystawia taki dokument. Jednak warto pamiętać, że jest on niezbędny, by mieć potwierdzenie nadania zawartej umowy przewozu ładunku. Jednak standardem jest wystawienie listu przewozowego w 3 egzemplarzach, który musi być podpisany przez nadawę i przewoźnika. List przewozowy jest wystawiany w momencie, gdy przewoźnik odbierze swój ładunek. List przewozowy CMR – niezbędny dokument do legalnego transportu towarów w Polsce i za granicą   List przewozowy w transporcie drogowym CMR to niezbędny dokument, który jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu transportu towarów pomiędzy stronami. CMR jest dowodem zawarcia umowy przewozu. Najczęściej taki dokument sporządza przewoźnik w momencie odbioru ładunku np. z magazynu lub bezpośrednio od nadawcy.