Prowadzisz własną aptekę, hurtownię farmaceutyczną lub sklep z lekarstwami i ciekawi Cię, jak przebiega bezpieczny przewóz leków i produktów farmaceutycznych? Krajowy i międzynarodowy transport leków podlegają pewnym regulacjom prawnym, dlatego przewóz tego typu produktów wymaga zawsze dostosowania do odpowiednich przepisów i regulacji prawnych. W przypadku transportu leków – przewoźnik musi znać zasady prawa farmaceutycznego, a przewożonym produktom zawsze zapewnić wymagany poziom temperatury.

Transport produktów leczniczych i przewóz leków – jakie zasady prawne i warunki przewozu regulują transport farmaceutyczny w Polsce? 

Transport leków w Polsce musi być realizowany według odpowiednich warunków przewozu oraz zgodnie z zasadami prawa farmaceutycznego.

Z tego względu transport drogowy leków musi być odpowiednio zorganizowany i dobrze zaplanowany, by w całym łańcuchu dostaw każdy etap był właściwie zrealizowany i bez opóźnień. To tłumaczy, jak ważny w tym procesie jest efektywny łańcuch dostaw, by transportować tego typu produkty zgodnie z prawem, terminowo i dodatkowo spełnić wymogi temperaturowe przez producentów przewożonych farmaceutyków.

Po zrealizowaniu przewozu bardzo ważny jest regularny monitoring temperatury lekarstw w magazynie lub hurtowni, by mieć pewność, że dana przestrzeń spełnia określone wymogi prawne.

Transport leków często jest realizowany przy pomocy odpowiedniej floty i naczepy. Do tego celu najczęściej wybiera się naczepy izotermicznej, które zapewniają odpowiedni poziom temperatury

Sprawdź na naszym blogu, czym są izotermy i co trzeba wiedzieć o takim sposobie transportu towarów

Kto odpowiada za bezpieczny transport leków? 

Transport leków wymaga zachowania szczególnej ostrożności zarówno podczas przygotowań, jak i podczas dostawy do punktu docelowego np. apteki, hurtowni bądź sklepu partnerskiego, który np. współpracuje z apteką. Transport produktów farmaceutycznych zawsze wymaga zachowania odpowiedniej temperatury, dlatego firma transportowa musi mieć na uwadze zasady prawne, ale również wymagane warunki transportu i warunki przechowywania dla tego typu towarów.

Za kwestię bezpieczeństwa lekarstw podczas transportu zawsze odpowiada przewoźnik, dlatego tak ważne jest to, by w branży logistycznej zatrudniać odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, którzy mają wiedzę z zakresu dostaw produktów leczniczych i świadomość, jak ważna jest szybkość dostaw takich produktów oraz wiedzą, że tego typu usługi  zawsze muszą być realizowane specjalnymi pojazdami chłodniczymi z wymaganymi temperaturami.

Dlatego tak ważne jest to, by firmy logistyczne zatrudniały wyłącznie osoby, które znajomość zarówno branży logistycznej, jak i zasad transportu lekarstw miały opanowaną do perfekcji. Taki pracownik musi wiedzieć, że w zakresie usługi przewozu leków bardzo ważna jest znajomość nie tylko przepisów prawnych, ale również zasad bezpieczeństwa.

Transport leków w temperaturze kontrolowanej – o czym należy pamiętać? 

O czym należy pamiętać podczas przewożenia leków w transporcie? Transport leków w warunkach kontrolowanych, czyli transport chłodniczy wymaga zapewnienia takim produktom odpowiedniej, optymalnej temperatury zarówno podczas przewozu, jak i po rozładunku w magazynie, by produkty farmaceutyczne nie utraciły swoich właściwości.

Właśnie dlatego realizację tego typu transportu zawsze warto powierzyć odpowiednio wykwalifikowanym i doświadczonym przewoźnikom. Dobór odpowiedniej naczepy wraz z zabudową izotermiczną zapewnia produktom farmaceutycznym odpowiednie warunki podczas transportu i to

O tym, jakie są zasady przechowywanie produktów w chłodniach – dowiesz się z naszego artykułu. 

Na co zwracać uwagę przy wyborze firmy logistycznej zakresie transportu leków? 

Szukasz doświadczonej firmy logistycznej do współpracy w zakresie organizacji transportu leków dla Twojej firmy i nie wiesz, czym się kierować podczas wyboru? Przede wszystkim taka firma dysponuje pojazdami chłodniczymi z wymaganymi certyfikatami i zatrudnia wyłącznie doświadczonych pracowników, którzy wiedzą, że w przypadku logistyki leków bardzo ważna jest kwestia terminowej dostawy i potrafią wywiązać się ze swoich zadań.

Dla takich pracowników ważna jest znajomość zarówno branży logistycznej, jak i obowiązujących przepisów prawnych. Muszą wiedzieć, że farmaceutyki trzeba odpowiednio zabezpieczyć i przestrzegać wymaganej temperatury podczas przewozu i magazynowania, by lekarstwa nie utraciły swoich właściwości zarówno podczas przewozu, jak i późniejszego przechowywania w magazynie.

Międzynarodowy transport leków zgodnie z GDP, czyli z dobrą praktyką dystrybucyjną i z zasadami prawnymi – jak go organizujemy w Trans-Tok? 

Transport farmaceutyków zawsze wymaga odpowiednich warunków i odpowiedniego zabezpieczenia, dlatego powinien być zrealizowany zgodnie z dobrą praktyką dystrybucyjną. Zasady GDP (z j. ang –  good distribution practice) określają m.in. kwestie kontrolowanej temperatury danych produktów z branży farmaceutycznej,

Nie może być również zrealizowany przy użyciu standardowej naczepy, ponieważ transport leków w temperaturze kontrolowanej wymaga zastosowania naczepy chłodniczej, by zachować najwyższą jakość farmaceutyków i mieć pewność, że operator dokona bezpiecznego i terminowego transportu leków. Nasza firma Trans-Tok wie, jak należy zadbać o bezpieczeństwo przewożonych farmaceutyków, a wszelkie przewozy tego typu produktów są zawsze realizowane bezpiecznie i na czas.

Krajowy transport leków i transport międzynarodowy farmaceutyków zawsze wymaga odpowiedniej floty, dzięki temu dostawy leków są realizowane nie tylko skutecznie, ale przede wszystkim dostawy leków w temperaturze kontrolowanej sprawiają, że produkty zachowują swoje pierwotne właściwości. Warto pamiętać, że zachowanie właściwości leków jest bardzo istotne dla zdrowia, dlatego pod tym względem należy ściśle przestrzegać wymogów producentów lekarstw i transportować je zawsze w określonych warunkach.

Tylko wtedy przewóz leków odbywał się będzie zgodnie z zaleceniami producenta, a Ty jako klient zyskasz pewność, że temperatura przewozu jest odpowiednia i zgodna z zaleceniami producenta danego farmaceutyku. Dlatego w Trans-Tok możemy zapewnić transport zgodny z wymaganiami producentów lekarstw i od ponad 20 lat realizujemy tego rodzaju transporty, więc znamy się na tym!

Bezpieczny i terminowy transport leków – tylko w Trans-Tok! 

Szukasz firmy logistycznej,  by oddelegować chłodniczy transport farmaceutyków firmie, która zrealizuje go sprawnie i szybko? Zależy Ci na tym, by zrealizowała go firma, w której pracują wykwalifikowani pracownicy? W Trans-Tok pracują wykwalifikowani specjaliści, którzy znają prawo farmaceutyczne i zasady przewozu lekarstw, dlatego wiedzą, jak przygotować substancje lecznice, leki i produkty farmaceutyczne do transportu.